Strategische reserve in België

België wil, net als in voorgaande winters, strategische reserve contracteren die kan worden ingeroepen in geval van een stroom tekort om zo een black out te voorkomen. Uit gevoeligheidsanalyses blijkt dat in geval van onder gemiddelde beschikbaarheid van kerncapaciteit in België en in Frankrijk  een strategische reserve van 900 MW nodig is. Deze regeling, die wordt betaald door de Belgische overheid,  wordt op dit moment onderzocht door de Europese Commissie omdat er mogelijk sprake is van staatsteun. De strategische reserve zal onder de huidige omstandigheden niet worden ingeroepen. Alleen in het geval van verslechterde beschikbaarheid van centrales in combinatie met lage temperaturen, die de vraag naar stroom verhogen, kan dit scenario voorkomen.

Conform de elektriciteit wet maakt Elia elk jaar een probabilistische analyse met betrekking tot de bevoorradingszekerheid van België voor de volgende winter. Deze analyse wordt overhandigd aan de federale minister van Energie die dit als belangrijke input meeneemt voor zijn beslissing omtrent hoeveel strategische reserve er moet worden aangehouden.

Men maakt diverse scenario's. In de scenario's wordt standaard rekening gehouden met de stijgende capaciteit van renewable productie-eenheden als zon en wind, de maximale beschikbaarheid van de 7 Belgische kerncentrales gecorrigeerd voor ongeplande beschikbaarheid op basis van historische data, de maximale importcapaciteiten, en tot slot de aangekondigde wijzigingen in het conventionele productiepark (zowel nieuwbouw als sluitingen).

Zeker in de winterperiode is België afhankelijk van de import van stroom. Vandaar dat men bij de scenario's ook de situatie van de buurlanden nadrukkelijk in de gate houdt, met name de beschikbaarheid en de eventuele vervroegde sluiting van kerncentrales in met name Frankrijk is hierbij belangrijk.

Naast de standaard scenario's worden er nog meerdere gevoeligheidsanalyses gedaan waarbij men rekening houdt met bijvoorbeeld langdurige niet beschikbaarheid van kernreactoren in België en een uitzonderlijk lage beschikbaarheid van Franse kerncentrales. Uitgaande van de basis scenario's is er voor de winter 2017 - 2018 geen nood om strategische reserve te contracteren, de situatie voldoet namelijk aan de wettelijke criteria.

De gevoeligheidsanalyse waarbij er in België de hele winter 1 GW aan nucleaire capaciteit niet beschikbaar is (bovenop gemiddelde niet beschikbaarheid) en er ook in Frankrijk sprake is van een historisch lage beschikbaarheid (ontbreken van 9 GW aan kerncapaciteit boven op het historisch gemiddelde) laat zien dat erbij een combinatie van deze  twee gebeurtenissen wel behoefte is aan strategische reserve, namelijk 900 MW.

Het gros (750 mw) van deze reserve werd voorheen geleverd door 2 gascentrales, die normaal gesproken zouden worden gesloten, stand-by te houden. Het betreft hier de Vilvoorde (UNIPER) en de Seraing (EDF). Deze constructie, waarvoor de Belgische overheid betaald, wordt door de Europese commissie mogelijk gezien als illegale staatssteun.  Hiervoor loopt momenteel een onderzoek, tijdens dit onderzoek mogen er geen strategische reserve contracten worden afgesloten. Op dit moment loopt er een openbare tender om ook de komende 3 jaar te kunnen voorzien in strategische reserve, deze contracten moeten operationeel gaan op 1 november 2017. Het is dus zaak dat de Europese commissie voor deze datum uitsluitsel geeft.

Als we op dit moment kijken naar de beschikbaarheid van kerncentrales in België ziet dat er goed uit. Voor Q4 2017 is er gemiddeld 5 GW beschikbaar, wat betekend dat 1 GW niet beschikbaar is in verband met gepland onderhoud. Ook de beschikbaarheid van centrales in Frankrijk is voor Q4 redelijk, de forecast is dat de beschikbaarheid boven de niveaus ligt van de voorgaande jaren. Het is hierbij belangrijk in ogenschouw te nemen dat het hier een forecast betreft en dat dit cijfer negatief kan worden beïnvloed door outages. Of de strategische reserve zal worden ingeroepen in België hangt vooral af van de beschikbaarheid van centrales en van de temperatuur. De vraag naar stroom in België stijgt namelijk snel bij dalende temperaturen omdat men deels stookt via elektriciteit.  Dus mochten de temperaturen dalen tot ver onder het langjarig gemiddelde en de beschikbaarheid van centrales teruglopen dan is het inroepen van strategische reserve of zelfs het inroepen van het afschakelplan niet uit te sluiten.

grafiek beschikbaarheid centrales Frankrijk

Bronnen:

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/Strategic-Reserve/Product-informatie

http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-federaal/Vrees-voor-stroomuitval-komende-winter/9911316?ckc=1&ts=1502390657

Disclaimer