Storage levels in Nederland

14 september 2017

De storages zijn op weg om rond de 100% gevuld te zijn voor 1 oktober, de grootste onzekerheid komt vanuit Norg. Door het besluit van de Raad van State zit er mogelijk teveel gas in deze storage, de vraag is wat hier mee gaat gebeuren. Bij een terug levering aan de markt kan dit een bearish effect hebben op de BOM prijs.

In het artikel van 18 juli werd gekeken naar de storage levels van de drie grootste storages in Nederland, te weten; Bergermeer, Norg en Grijpskerk. Ten tijde van dat artikel zaten de storages voor ongeveer 60% vol, ongeveer 15% lager dan in juli 2016. De storages waren injecties aan het uitstellen omdat de prijzen voor de aankomende maanden lager waren dan de spotprijs, wat een bullish risico met zich mee brengt voor september als er nog veel geïnjecteerd moet worden. In dit artikel wordt gekeken hoe de storages, er vlak voor het nieuwe gas jaar, er voor staan.

Sinds juli is te zien dat de injecties van Grijpskerk storage vrijwel stabiel zijn gebleven, hoewel er onvoldoende geïnjecteerd is om op 1 oktober 100% vol te zitten. De injecties van Bergermeer laten een wisselender beeld zien over de afgelopen periode. Dit komt omdat bedrijven zelf kunnen kiezen of ze gebruik willen maken van de ruimte van Bergermeer, en door de lagere prijzen voor de forward maanden zijn injecties uitgesteld. Toch is er nog injectiecapaciteit genoeg om voor de start van het gasjaar gevuld te zijn.

Het meest interessante is de ontwikkeling van Norg, als onderdeel van de leveringzekersheidsstrategie van de GasUnie, moet deze storage 100% gevuld zijn op 1 oktober. Om de productie van het Groningenveld te ontlasten, heeft minister Kamp voorgesteld om de capaciteit van Norg te vergroten van 5 BCM (47 TWh) naar 6 BCM (58 TWh). Echter, door de Raad van State is hier op 7 september een streep door gezet. Duidelijk is te zien dat de injecties de laatste dagen flink zijn gezakt.


injectie in Nederlandse storagesIn de tabel hieronder is te zien volgens de meest recente data Grijpskerk en Bergermeer voor 86% gevuld zijn, terwijl Norg voor 124% gevuld is. Volgens de NAM zou er verkeerde informatie in de database van AGSI zitten sinds 31 juli, alleen dit lijkt onwaarschijnlijk als er gekeken wordt hoe stabiel de injecties zijn voor en na 31 juli. De kans is aanwezig dat er gas uit Norg gehaald moet worden voordat het gasjaar begint, wat een bearish effect kan hebben op de BOM prijzen.


  Bergermeer  Norg  Grijpskerk  Totaal 
Storage level   86%  124.0%  86.0%  98.7%
 Injectie (gem.) vanaf 01/04 GWh/d  189  298  139  626
 Injectie (gem.) afgelopen week GWh/d  223  220  135  578
 Benodigd (vorige week) GWh/d  288  495  186  968
 Benodigd (deze week) GWh/d  321  -565  194  -50
 Max. injectie cap. GWh/d  376  449  173  998


Bron: https://agsi.gie.eu/#/


Disclaimer