Stijging powerprijzen veroorzaakt door hogere kolenprijs

7 juli 2017

De kolenprijs is de afgelopen maanden fors opgelopen. Dit komt doordat er wereldwijd productie of leveringsproblemen zijn door extreme weersinvloeden. De powerprijzen reageren direct op een verandering van de kolenprijs. De correlatie is de afgelopen maanden zelfs opgelopen tot 0.9. Kolenproducenten profiteren hier overigens niet of nauwelijks van, de clean darkspread voor het contract CAL 18 base NL is stabiel gebleven. 

De kolenprijs, API2, is de afgelopen maanden fors opgelopen. Sinds het dieptepunt op 20 maart van dit jaar is de prijs met 14 procent gestegen. Dit in tegenstelling tot gas en kolen, deze grondstoffen werden namelijk in dezelfde periode goedkoper. De stijging van de kolenprijs is vooral gedreven door extreme weersinvloeden. In Indonesië zijn er productierestricties in verband met zware regen en overstromingen. In Zuid Afrika zijn er door het slechte weer problemen met het laden van de schepen waardoor er minder kolen Zuid Afrika verlaten. In China is het verbruik van kolen fors toegenomen omdat daar de grootste powerplant ter wereld, The Three Gorges dam (hydro plant), de productiecapaciteit fors heeft moeten terugschroeven. Deze weggevallen capaciteit wordt vervangen door ongeveer 20 kolencentrales. In Australië hebben er in juni stakingen plaatsgevonden in de Hunter Valley waardoor er minder kolen werden gemijnd en zorgde in april de cycloon Debby nog voor grote problemen. 

power base nederland 

De stroomprijs voor een basecontract Nederland in 2018 is afhankelijk van diverse factoren. Er wordt onder andere gekeken naar de vraag naar stroom bij gemiddelde omstandigheden, de beschikbaarheid van conventionele kolen en gascentrales en de beschikbare transportcapaciteit tussen de omringende landen. Op het moment dat bijvoorbeeld een kolencentrale wordt afgemeld voor 2018 zal de prijs op basis van dit nieuwsbericht stijgen. Deze informatie is vrij statisch en verandert zeker niet dagelijks. De dag op dag prijsveranderingen voor dit contract worden vooral bepaald door de prijzen van de grondstoffen die de centrales nodig hebben om stroom te produceren, bijvoorbeeld gas en kolen. Zoals zichtbaar is in de grafiek hierboven is voor dit contract, de CAL 18 Base, de afgelopen maanden vooral de kolenprijs leidend geweest. 

De correlatie, de statistische samenhang tussen 2 grootheden, van de stroomprijs en de kolenprijs is altijd aanwezig en ligt gemiddeld rond de 0.7. Een perfect correlatie wordt bereikt bij 1. Vanaf 20 maart is de correlatie tussen deze 2 grondstoffen zelfs opgelopen naar 0.89. Er wordt voor de forwardcurve van power dan ook vaak verwezen naar de prijsveranderingen van kolen die de oorzaak zijn voor de prijsveranderingen bij stroom. 

clean darkspread

De darkspread is de bruto marge die een stroomproducent maakt door het verkopen van de elektriciteit die wordt geproduceerd door de centrale na aftrek van de kosten voor de inkoop van de benodigde hoeveelheid kolen. Dit wordt ook wel de dirty darkspread genoemd. De darkspread is afhankelijk van de efficiency van de centrale, hiermee wordt uitgerekend hoeveel ton kolen er nodig zijn om 1 MW/h stroom op te wekken. Daarnaast is uiteraard de kolenprijs van belang.  De  stroomproducenten moeten, conform het Emission Trading Schemee (ETS), emissierechten inkopen. Dit gaat ten koste van de brutomarge. Om de clean darkspread te berekenen hoeven we dus alleen maar te weten hoeveel CO2 er per MW/h wordt uitgestoten bij het productieproces en dit te vermenigvuldigen met de CO2 prijs. In de bovenstaande grafiek wordt de clean darkspread weergegeven van een in Nederland gelegen kolencentrale met een efficiency van 38 procent voor de leveringsperiode 2018. Ondanks de stijging van de stroomprijs is de brutomarge van de kolenproducenten redelijk stabiel gebleven. Ook hieruit blijkt dat de veranderingen van de kolenprijs vrijwel direct en compleet wordt doorberekend in de stroomprijs.


Disclaimer