Stand van zaken Groningen

17 januari 2018 

Er is veel gebeurd sinds de laatste aardbeving in Groningen op 8 januari dit jaar. Maar nog meer is er veel onduidelijkheid geschapen. Er is wel actie ondernomen, maar er is verder nog niets concreets beloofd, gedaan of afgesproken en gaan de acties die zijn uitgezet voornamelijk over het schadeloosstellen van de gedupeerden van de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning uit het Groninger gasveld. We proberen hier de stand van zaken te schetsen. 

Op maandag 8 januari vond er in Zeerijp in Groningen een aardbeving plaats met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter die naar men aanneemt het gevolg is van de gaswinning in Groningen. Buiten de ontzette reacties van de mensen die getroffen waren wist minister Wiebes te melden er alles aan te doen om de gaswinning zo snel mogelijk omlaag te gaan brengen en de gedupeerden zo snel mogelijk schadeloos te stellen. 

En volgens de regels heeft de NAM, een rapport opgesteld dat binnen 48 uur bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ingeleverd met daarin een analyse en maatregelen. Zowel de analyse als voorgestelde maatregelen bleken niet concreet.

Inmiddels heeft het kabinet laten weten de hele kwestie met betrekking tot de gaswinning, de aardbevingen en het schadeloosstellen een probleem voor het hele kabinet is. Het is niet helemaal duidelijk wat hiervan het doel is en wat het verder inhoudt.  

Het SodM heeft de donderdag na de aardbeving, en na het ontvangen van het rapport van de NAM aangekondigd binnen twee weken een advies uit te brengen aan de minister (Wiebes). Inmiddels lijkt vast te staan dat dit ook daadwerkelijk twee weken gaat duren en dat het advies donderdag 25 januari bekend zal worden gemaakt. De algemene verwachting is dat het advies op een significante verlaging van de productie uit het Groninger gasveld zal aansturen. Vast staat dat het advies verder op geen enkele wijze rekening zal houden met de economische gevolgen van de geadviseerde maatregelen.  De minister kan het naast zich neerleggen. 

Niet bekend is natuurlijk wat het SodM gaat adviseren, maar wat wel rond zoemt in de media is een eerder advies van het SodM uit 2016 waarin het terugdringen van de productie naar 12 miljard kubieke meter (BCM) wordt voorgesteld als veilig niveau.

Belangrijk is om te weten dat het advies aan de minister van de SodM niet bindend is en dat de minister onmiddellijk, nadat het SodM liet weten met een advies te komen, bekend maakte niet voor eind maart een beslissing te zullen nemen. 

16 januari is er een debat geweest in de tweede kamer over de schadeloosstelling van de gedupeerden en daarbij ging het voornamelijk over het instellen van een schadeprotocol waarover al begin vorige jaar over wordt gesproken maar wat nog steeds niet effectief is. Wel werd meerdere malen aan de minister gevraagd maatregelen te nemen om de productie te verlagen. Maar ook in en na het debat wilde de minister geen toezeggingen doen en werden zowel de schadeloosstelling en eventuele vermindering van de productie naar voren geschoven. 

Er is dus nog niets concreets besloten of voorgesteld. Donderdag 25 januari komt het SodM met een advies, eind maart komt de minister met een eventuele beslissing en van het schadeprotocol is alleen bekend dat men er hard aan werkt en men er haast mee zal maken. We denken dat na publicatie het advies van het SodM de markt flink zal laten gaan stijgen wanneer er zelfs een minimale productievermindering in zal worden voorgesteld. De mate waarin de markt dit rapport zal verteren heeft zeker te maken met de voorgestelde maatregelen. Tot nu toe ebden de prijsstijgingen na het aankondigen van productieverminderingen binnen een week weer weg.

Disclaimer