Advies SoDM: minder gasproductie in Groningen

28 mei 2019

Na de aardbeving in Groningen vorige week, adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gisteren om de productie van gas te verlagen. Het advies is om volgend jaar de maximale productie van 15.9 miljard kubieke meter (bcm) te verlagen naar 12 bcm moet. Wat is de impact op de gasmarkt?

Waar komen deze productiecijfers vandaan?
Het getal van 15.9 bcm komt van de Nederlandse gasnetbeheerder Gasunie Transport Service (GTS). Volgens de GTS is 15.9 bcm het volume dat nodig is voor leveringszekerheid. 

Het SodM stelt dat "enige mate van risico en impact op de leveringszekerheid moet afgewogen worden ten opzichte van de risico’s en impact die de gaswinning met zich meebrengt voor de Groningers". In dit advies is het "flink achterblijven van versterkingsoperaties" meegewogen. 

De 12 bcm is gebaseerd op een gasjaar met een gemiddelde winter. 

Lagere productie Groningen: probleem?
Door import van gas uit Noorwegen en Rusland is er genoeg gasaanbod. In die zin geeft de lagere productie in Groningen geen groot probleem. 

Het probleem is het aanbod van laag calorisch gas (Lcal) dat in Groningen wordt gewonnen. Afgelopen winter liep het systeem al tegen zijn grenzen aan. Uit Noorwegen en Rusland komt hoog calorisch gas (Hcal). Dat kan wel geconverteerd worden naar Lcal, maar daar is stikstof voor nodig. 

Nu is er een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek in aanbouw, maar waarschijnlijk kan deze niet voor 2022 gaan produceren. Plannen voor deze fabriek waren er al veel eerder, maar die zijn in de ijskast gezet door voormalig minister Kamp. Destijds, in 2016, adviseerde het SodM nog een veilig winningsniveau van 24 bcm per jaar.

Het enige wat de huidige minister nu kan doen, is druk uitoefenen op bedrijven om over te gaan op Hcal gas of helemaal van het gas af te gaan. 

Maar de vraag naar Lcal gas kan tijdelijk zelfs groter worden wanneer de nog draaiende kolencentrales in Nederland worden gesloten. Dit moet opgevangen worden door gascentrales, totdat andere duurzame productiemiddelen dit over kunnen nemen. Die draaien niet allemaal op Hcal gas. 

In Utrecht bijvoorbeeld draaien de Lage Weide-centrales nog op Lcal gas, net als de warmtekrachtcentrale in Diemen. Ombouwen heeft fikse infrastructurele en technische implicaties. En als dat allemaal lukt, zitten we in 2022 met een stikstoffabriek van 500 miljoen euro die eigenlijk overbodig is. 

Effect advies SodM op langere termijn
Voor de komende winter zien we nog geen probleem. Daarna kunnen er tekorten ontstaan aan Lcal gas, als de winter koud is. We zien dit nog niet direct terugkomen in de markt. Noch in de prijzen in de markt, noch in de kosten voor flexibiliteit zoals gasopslagen en capaciteit.  

Wordt de productie daadwerkelijk teruggeschroefd en er komen nog steeds aardbevingen, kan dat tot een nog snellere afbouw van gaswinning leiden. En dat kan wel tot krapte leiden. Dat wordt een afweging tussen veiligheid en leveringszekerheid. 
 
Bron: Advies Staatstoezicht op de mijnen 8/05/2019