Rusland reduceert flows richting Europa

9 februari 2017 

De afgelopen dagen zagen we zeer hoge prijzen op de spotmarkt grotendeels ingegeven door de koude weersvoorspelling in combinatie met lage storage levels. Daar kwam nog bij dat er onderhoud is aan Noorse gasvelden en ook de Nederlandse Bergermeer storage heeft beperkte capaciteit. Er was echter nog een relatief klein issue wat herinneringen op haalde aan oude tijden, de gas flows van Rusland richting Europa werden naar beneden bij gesteld.

De pijpleiding in kwestie is de zogeheten OPAL connectie die langs de oostgrens van Duitsland loopt en de overgang is tussen de Nordstream pijpleiding vanuit Rusland. De OPAL connectie is samen met NEL connectie de grote verbinding tussen de gasvelden in Rusland en de gebruikers in Midden- en West-Europa. Het gebruik van de pijpleiding is binnen Europa een discussie punt, het sluit namelijk de landen Oekraïne en Polen uit bij de gasleveringen richting Europa. Dit was altijd een handig politiek drukmiddel wanneer Rusland dreigde met het afsluiten van deze landen. In het licht van de huidige ontwikkelingen tussen Rusland en Oekraïne en het chronische wantrouwen van Polen richting Rusland, is het begrijpelijk dat deze landen dit politieke middel niet kwijt willen. 

De laatste keer dat dit gebeurd is was tijdens een diplomatieke crisis tussen Oekraïne en Rusland in januari 2009. Eind 2008 ontstond er een conflict over de hoogte van leveringstarieven tussen de twee landen en de positie die Oekraïne innam in gasleveringen richting Europa. Oekraïne had aangegeven dat als Rusland de leveringen aan het land niet kon garanderen, het mogelijk gas zou gebruiken dat bestemd is voor Europa en daar niet de hogere prijs voor zou betalen. Deze discussie liep dusdanig hoog op 1 januari de levering aan Oekraïne wordt gestopt en op 7 januari stroomt er ook geen gas meer richting Europa met hoge spotprijzen tot gevolg. Door druk vanuit West-Europa kwam het snel tot een oplossing, op 19 januari worden er lange termijncontracten gesloten die de levering weer garanderen.

Als reactie op boven staande gebeurtenis werden de Nordstream, OPAL en NEL pijpleidingen belangrijker voor Europa om minder afhankelijk te zijn van Oekraïne en Polen. In december heeft de Europese commissie besloten, na jaren van onderhandelingen, om de limieten op de OPAL leiding te verhogen zodat Rusland meer gas direct naar Europa kan verschepen. Vervolgens hebben Oekraïne en Polen hier succesvol bezwaar tegen aangetekend en is de beschikbare capaciteit per 1 februari gehalveerd. Rusland heeft hierop gereageerd door de volumes richting Europa met ongeveer 40% te verlagen, als protestsignaal. In combinatie met de toch al krappe situatie op de markt was dit een extra bullish driver voor de gasprijs in West-Europa, niet qua volume maar vooral op sentiment. De OPAL leiding levert slecht 5% van de totale behoefte aan Russisch gas richting Europa. Het idee dat Rusland, net als 8 jaar geleden, bereid is om de gaskraan deels dicht te draaien zorgt voor zenuwachtige handelaren.


Disclaimer