Gasopslagen bijna vol, risico’s zomer 2019 weg

16 juni 2019

In een eerdere analyse schreven we dat we nog steeds risico’s zagen voor de gasmarkt in de zomer. Bijvoorbeeld in de toevoer van LNG en onderhoud. Die risico’s zijn geweken. De markt is gezond en kan tegen een stootje. In deze analyse leest u welke factoren hier impact op hebben.

Lage opslagniveaus in 2018
Vorig jaar was de situatie totaal anders. De opslagniveaus waren flink lager dan in de jaren daarvoor. En omdat er niet voldoende gas in de opslag zat, bleven de prijzen lang hoog. 

Toen oktober en november warm bleken, werd er tot half november nog geïnjecteerd. Dat was op dat moment rendabel. Eerder was dit niet mogelijk, omdat de verschillen te klein waren tussen de korte termijn en het moment dat het gas weer zou moeten uitstromen. De spread was te klein. En dan is het niet kostendekkend.

Keerpunt: oorzaken voor volle gasopslag
En toen kwam die warme winter. Dat veranderde veel. Na de warmste zomer ooit gemeten, kwam de warmste winter ooit gemeten. Dat klopt niet helemaal, maar zowel de zomer als de winter staan in de top 3. En als het warm is, is er minder gas uit de opslagen nodig. Zeker toen de start van 2019 ook nog warm bleef.

En zo stond het opslagpeil aan het begin van de zomer op het hoogste niveau in jaren. 

Tegelijk daalden de prijzen in Azië flink, waardoor de toevoer van LNG naar Europa ging in plaats van naar Azië. De prijzen daalden hier ook, maar veel minder dan in Azië. Daar ging de economie op de rem door de wederzijdse importheffingen tussen de VS en China. Bovendien was de stroom van gas vanuit Noorwegen en Rusland maximaal.

Gasopslagen 73% vol
Alle genoemde factoren hebben ervoor gezorgd dat de gasopslagen in Europa nu voor 73% vol zitten. Dat is ongeveer 30 procentpunten meer dan vorig jaar. Natuurlijk is dat beeld iets vertekend, omdat de niveaus vorig juist heel laag waren. Maar het verschil is overduidelijk.  

Geen risico gasmarkt zomer 2019
De grootste risico’s voor de gasmarkt in de zomer van 2019 zijn weg. Of er nu veel onderhoud is, of er nu eens wat minder LNG binnenkomt of als de import wordt teruggeschroefd, het maakt niet veel uit. 

En bovendien gebeurt dit allemaal niet. De toevoeg van gas blijft onverminderd hoog, het onderhoud is beperkt tot en met augustus en de vraag is laag. En dan moeten de vakanties nog beginnen. 

Het gevolg is dat ook de spread tussen de onderlinge maanden in Q419 uit elkaar zijn gelopen.  

Grafiek months spreads juni 2019

Hieronder de ontwikkeling van de vullingsgraad van de gasopslagen van de afgelopen jaren. 

Grafiek vullingsgraad gasopslag