Recordprijzen op spotmarkt gas

21 maart 2018 

De eerste koude week sinds 2013 heeft de gasmarkt opgeschrikt. Doordat de Groningenproductie niet meer meebewoog met de vraag, is er paniek ontstaan op de gasmarkt. Door een gebrek aan aanbieders schoten de prijzen door het dak (100 €/MWh voor Day Ahead & 135 €/MWh voor Within Day). Inmiddels is de rust teruggekeerd, maar de effecten blijven mogelijk wel merkbaar. Meer partijen willen voor de komende winter peakproducten of storagecapaciteit hebben, wat de prijs kan opdrijven. 


De afgelopen periode was er voor het eerst sinds jaren weer een koude periode. De media spraken zelfs over de 'Siberische beer'. Voor de gasmarkt was het een goede test om te kijken hoe de markt zou gaan reageren nu de productie uit Groningen niet meer gevarieerd wordt. Waar in 2013 (de laatste echt koude periode) de productie van Groningen werd opgevoerd, is dat nu niet meer het geval door de aardbevingen. 

De belangrijkste drijfveer is natuurlijk de kou en daaraan gekoppeld de vraag naar aardgas. Zeker op de koude woensdagavond en donderdag, verdubbelde de vraag naar gas ten opzichte van normaal eind februari. Huishoudens verbruikten bijna 170 miljoen kuub gas L-gas op 1 maart tegenover 80 miljoen op 5 maart. Niet alleen Nederlandse huishoudens verstookten veel. Ook richting Engeland vloeide de BBL-pijpleiding maximaal, evenals export richting Duitsland en België. In totaal (H-gas en L-gas) werd er die dag in Nederland 220 miljoen kuub verbruikt en 240 miljoen kuub geëxporteerd. 

Deze hoge gasvraag werd geleverd uit verschillende bronnen uit zowel binnen- als buitenland. Rusland heeft tijdens de echt koude dagen maximaal geproduceerd. Noorwegen werd geplaagd door technische problemen waardoor de productie op 90% lag. Binnen Nederland was het nieuwe beleid ten aanzien van het Groningen gasveld duidelijke merkbaar. De productie werd niet verhoogd tijdens deze dagen, ook niet tijdens de piekuren. Gecombineerd met een beperking van ongeveer 30% aan de grote Bergermeerstorage was de chaos compleet. 

De prijzen op de markt liepen gedurende de week sterk op, wat werd gedreven door extreem hoge onbalansprijzen op woensdagochtend. De vraag was hoog en er waren weinig aanbieders om het systeem te balanceren. Hierdoor moest GasUnie ingrijpen tegen kosten van 545 €/MWh. De markt schrok hier enorm van en begon tegen hoge prijzen in te kopen voor de komende dagen. Dat resulteerde in Day-Aheadprijzen van 100 €/MWh en Within Day van 135 €/MWh. Het balanceringssysteem heeft de rest van de koude dagen niet meer krap gezeten. 

Op maandag waren de prijzen weer gedaald tot normale niveaus van rond de 20 €/MWh. De kou was uit de markt en er was voldoende gas beschikbaar. Toch zal deze koude week wel effect hebben op de lange termijn. Het was de eerste test van hoge vraag met lage Groningenproductie en de markt zat erg krap. De trend in de gasmarkt was om steeds lagere storagekosten te hebben. Veel partijen zullen nu meer storagecapaciteit of peakproducten kopen om zich in te dekken tegen deze situaties. Voor de spreads in de markt maakt het weinig uit. Storages vullen zich sowieso in de zomer en onttrekken in de winter. Één koude week over de periode van een half jaar gaat daar weinig uitmaken voor de prijs van de winter.

Illustratie: Verhandelde prijzen op de markt 
Bron: Essent


 visual spotmarkt

Disclaimer