Productiebeperking olie & prijsontwikkeling

12 mei 2017

De productiebeperkingen door de OPEC en een aantal non-OPEC landen wordt teniet gedaan door de toegenomen productie van schalieolie in de VS. Het effect op de olieprijs is daardoor ook erg beperkt, na een stijging bij de aankondiging is de prijs weer gaan dalen. Er vinden nieuwe onderhandelingen plaats over verlenging van de beperkingen, alleen de landen hebben eigenlijk geen keus. Verlengen ze niet is dit overduidelijk bearish wat deze landen financieel niet aan kunnen.

De oliemarkt is de afgelopen jaren erg veranderd, waar 10 jaar geleden de OPEC (Organization for Petroleum Exporting Countries) de dienst uit maakte en daarmee de prijzen bepaalde, is dat nu anders. De OPEC bevat de traditionele olieproducerende landen waarvan Saudi-Arabië verreweg de grootste speler is met bijna 10 miljoen vaten per dag. Aan de non-OPEC kant zijn er landen als Rusland en Amerika, die qua productievolume vergelijkbaar zijn. De verandering is dat non-OPEC landen meer zijn gaan produceren (voornamelijk Amerika door schalieolie en gas) en zich niet laten leiden door productie- en prijsafspraken. 

Dit werd pijnlijk duidelijk in 2016 toen de olieprijs zakte naar onder de 30 dollar per vat, wat de begroting van veel OPEC landen in grote problemen bracht. Deze daling werd veroorzaakt door de vlucht van schalieolie productie in de VS wat voor een overschot zorgde op de oliemarkt. Door de lage prijzen zijn veel producten gestopt en de prijs steeg naar 50 dollar, net onder de productiekosten voor schalieolie.

Voor veel OPEC landen is deze prijs te laag en veroorzaakt problemen op de begroting. Er is lang gediscussieerd met de een aantal non-OPEC landen hoe de prijs te verhogen en in november 2016 is besloten de productie vanaf januari 2017 te verlagen met 1.2 miljoen vaten per dag tot in elk geval juli 2017. Bijzonder was dat ook Rusland, non-OPEC, aangaf zich aan de beperking te committeren. Amerika, ook non-OPEC, neemt niet deel aan dit akkoord.

Als we nu kijken welke landen zich aan de afspraken hebben gehouden is duidelijk dat Saudi-Arabië en Angola meer zijn gaan beperken dan afgesproken, om te compenseren voor een aantal andere landen (Irak en V.A.E.). Koeweit en Venezuela hebben zich precies aan de afspraken gehouden. Van de non-OPEC landen heeft Rusland geen haast gemaakt met de beperkingen maar lijkt zich uiteindelijk toch te gaan houden aan de reductie.

Het effect op de olieprijs is echter zeer beperkt, als we kijken naar de onderstaande grafiek. De olieproductie door de OPEC landen en de productie van Amerika vergeleken met de olieprijs. Te zien is dat ten tijde van de aankondiging in november, de prijs is gestegen naar 46 naar 54 dollar, om daar vervolgens te blijven hangen. Vanaf januari 2017 is duidelijk de verminderde productie te zien van de OPEC maar dit wordt gecompenseerd door de toename van de schalieolie producenten in de VS. Aangezien de VS niet deelneemt aan de productiebeperkingen neemt de productie toe bij een hogere olieprijs, versterkt door de dalende productiekosten van schalieolie in de VS door nieuwe technieken.

De afspraak over de productiebeperking eindigt eind juni, de landen zijn al druk aan het onderhandelen over een mogelijke verlenging tot in 2018. Eigenlijk hebben de landen geen keuze om de productiebeperking voort te zetten, hoewel de prijs nauwelijks zal gaan stijgen zoals de grafiek laat zien. Verlengen ze niet, dan zal de markt een nog groter overschot laten zien wat een duidelijk bearish signaal is. De prijs zal dalen wat een aantal landen financieel niet aan kunnen. Wel is de vraag hoe lang Rusland deel zal blijven nemen aan dit spel, vanwege de grote oliereserves in het land en de huidige politieke instelling van zelfstandig willen zijn. 


olieproductie en olieprijs

Disclaimer