Productie Groningenveld gekort met 10% voor winter 17/18

19 april 2017

De gasprijzen voor winter 17/18 zijn gisteren gestegen met 50 cent per MWh door de aankondiging van minister Kamp om 10% minder gas uit het Groningenveld te halen. De markt is nog niet overtuigd hoe dit gecompenseerd gaat worden, is er voldoende conversiecapaciteit en hoe groot is de vraag naar storagecapaciteit door het uitblijven van Rough? Voor de lange termijn kan de productie nog verder naar beneden worden gebracht, afhankelijk van investeringen in alternatieve bronnen en leveringen aan omliggende landen.

Nu de onderhandelingen voor een volgend kabinet in volle gang zijn is het een interessante ontwikkeling dat demissionair minister van Economische Zaken Kamp gisteren heeft besloten om de productie te verlagen naar 21,6 miljard kuub gas per jaar. Voor de verkiezingen heeft minister Kamp in september 2016 laten weten de productie vast te willen houden voor de aankomende 5 jaar. Daarin is afgesproken de productie te houden op 24 miljard kuub en bij koude winters te verhogen naar 27 miljard. Uitzondering zou zijn als extern onderzoek, zoals in dit geval door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), aangeeft dat de productie verlaagt moet worden. Gisteren adviseerde deze organisatie een reductie van 10% wat is overgenomen door de minister. De reden achter dit advies is de toename van lichte aardbeving in het gebied rondom Loppersum, waar de uiterste acceptabele grens wordt benaderd.

De andere partijen in die op dit moment in de onderhandelingen zitten hebben verschillende meningen over de productie uit het Groningenveld. Het CDA vindt net zoals de VVD dat de schade die is ontstaan door de aardbevingen gecompenseerd moet worden. Beide partijen hebben geen grens gesteld qua productie, ze volgen hierin het oordeel van het SodM. Ook de D66 deelt de mening dat er vooral verandering moet komen in de vergoeding van schade aan huizen en de Groningers een veilig gevoel geven, de partij stelt wel voor om te investeren in “gasloze” wijken om de vraag in de toekomst te verminderen. Alleen GroenLinks heeft tijdens de verkiezingen een duidelijke grens gesteld van 21 miljard kuub per jaar, maar daarnaast het doel om zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub te zakken. De toezegging van minister Kamp kan dan ook als handreiking worden gezien naar GroenLinks tijdens de onderhandelingen.

De verminderde productie zal moeten worden opgevangen met andere bronnen, waaronder meer gebruik van storages. Met name de grote storage in Norg (6 miljard kuub) zal meer worden ingezet aangezien deze in het beheer is van GasTerra en als directe buffer wordt gebruikt van het Groningen veld. Ook zal de vraag naar private storages zoals Bergermeer toenemen, die al onder druk staan vanwege de outage van Rough storage. Een andere mogelijkheid is het verder toenemen van de conversiecapaciteit van H-cal naar L-cal gas, maar de vraag is hoeveel nieuwe capaciteit beschikbaar komt. In de winter van 2014 was er 5,5 miljard beschikbaar, winter 2015 11,7 miljard en winter 2016 was er 15 miljard kuub beschikbaar, de vraag is of er dit jaar weer 4 miljard kuub extra beschikbaar komt. Deze onzekerheid liet de prijzen met ongeveer 50 cent stijgen voor de aankomende winter.

Voor de lange termijn  zijn er in 2016 verschillende scenario’s geschetst voor het afbouwen van de gasproductie in Groningen, afhankelijk van de temperatuur. Bij een gemiddelde temperatuur zou de productie van het gasveld afgebouwd kunnen worden naar 7 miljard kuub in 2029. Met de aanpassing van gisteren komt de productie nu al onder het voorgestelde gemiddelde profiel.


groningenveld productie

Disclaimer