2 november 2020

Leestijd: 3 minuten

Met de juiste marktinzichten koopt u slim energie in

Voor het inkopen van elektriciteit en gas zou het handig zijn als u de prijzen kon voorspellen. Dat gaat natuurlijk niet, maar we kunnen u wel inzicht geven in actuele en historische prijsontwikkelingen. Hoe ontwikkelen de prijzen zich en welke factoren spelen een rol?

In dit artikel:

Actuele prijzen gas en stroom

De prijzen voor elektriciteit en gas staan laag. Ook 2020 begon met dalende prijzen en mede dankzij het coronavirus blijven de prijzen dalen.

Wat doen de gasprijzen?

Deze grafiek laat de prijsontwikkeling van gas in de afgelopen 12 maanden zien.

Weekindex prijzen gas

Belangrijkste drivers van de gasprijs afgelopen week:

 • De gasprijzen zijn gedaald.
 • Hogere temperaturen drukken tot en met maandag de vraag naar gas. Daarna wordt het kouder.
 • De opslagen zijn goed gevuld, maar de LNG toevoer is beperkt.

Leestip: Terugblik gasmarkt 2019 en vooruitblik 2020 

Wat doen de stroomprijzen?

Deze grafiek laat de prijsontwikkeling van elektriciteit zien in de afgelopen 12 maanden.

Weekindex prijzen elektriciteit

Belangrijkste drivers deze week van de elektriciteitsprijs:

 • De beschikbaarheid van de conventionele centrales in Nederland is uitstekend.
 • De kernbeschikbaarheid in Frankrijk is verbeterd. 

Leestip: Terugblik powermarkt 2019 en vooruitblik 2020

Historische prijsontwikkeling elektriciteit en gas

De prijzen voor gas en elektriciteit stonden in 2017 op een historisch laag punt. Zeker de prijs van elektriciteit stond erg laag. 

Vanaf dat punt zette een stijging van de prijzen in. Met uitzondering van een kleine dip in de winter van 2017 - 2018 steeg de prijs stevig door tot het najaar van 2018. Vanaf dat moment zette de daling weer in. De prijs daalt nog steeds en door het coronavirus lijkt de daling nog wel even aan te houden.

In deze grafiek ziet u de prijsontwikkeling in de afgelopen 3 jaar.

Grafiek prijsontwikkeling energie

Welke factoren bepalen de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit?

Net als op elke andere markt, bepalen vraag en aanbod de energieprijzen. 

Vraag naar gas en elektriciteit

Op de energiemarkt wordt de vraag vooral bepaald door:

 • Het weer
 • Politieke en economische conflicten en ontwikkelingen

Hoe zien deze ontwikkelingen er nu uit?

De afgelopen jaren waren de winters warm. Daarom was vooral de vraag naar gas lager dan anders. Kijken we naar politieke en economische ontwikkelingen, dan is het coronavirus op dit moment heel belangrijk. De economie krijgt een klap, dus daalt de vraag naar energie. 

Aanbod van gas

Het aanbod van gas wordt vooral bepaald door:

 • Productie en toevoer van gas 
 • De hoeveelheid gas in de opslagen (storages)
 • De olieprijs
 • Politieke en economische conflicten en ontwikkelingen

Hoe zien deze ontwikkelingen er nu uit?

We bouwen de productie van gas in Groningen af. We zijn dus steeds meer afhankelijk van gas uit Noorwegen en Rusland en van LNG (vloeibaar gas) uit Aziรซ. Die toevoer loopt op dit moment goed. We hebben veel gas beschikbaar en de opslagen zitten overvol.

Aanbod van elektriciteit

Prijsontwikkeling elektriciteitElektriciteit heeft een grote uitdaging: we kunnen het niet opslaan. Vraag en aanbod moeten dus in balans zijn.

Centrales produceren een basisaanbod. Verandert de vraag, dan kan de centrale meer of minder gaan produceren. Deze prijsontwikkeling valt voor een groot deel samen met de gasmarkt. Daarnaast spelen de prijzen van kolen en CO2-certificaten een rol.

Dit basisaanbod vullen we aan met zonne- en windenergie. Deze productie hebben we niet helemaal zelf in de hand. Op donkere en windstille dagen is er weinig productie. En op zonnige, stormachtige dagen kan er zelfs een overschot ontstaan.

Leestip: Groot aanbod duurzame energie kan de elektriciteitsmarkt ontregelen

Energiebelasting en netbeheerkosten

Ten slotte bepalen de energiebelasting en netbeheerkosten uw maandelijkse kosten voor energie.

Uw netbeheerkosten hangen af van de grootte van uw aansluiting en van uw netbeheerder. Uw netbeheerder bepaalt zelf elk jaar de tarieven.

Ook de energiebelasting verandert elk jaar. In 2020 stijgt de belasting op gas en daalt de belasting op elektriciteit. Ook stijgt de bijdrage aan de ODE (Opslag Duurzame Energie). Met deze veranderingen stimuleert de overheid duurzame energie en zij ontmoedigt het gebruik van gas.

Leestip: Veranderingen energiewetten in 2020