Wat is de impact van de hogere Duitse powerprijs voor Cal22?

16 juli 2019

De Duitse powerprijzen zijn de laagste van Europa. Dit was lange tijd een vuistregel in de Europese powermarkt. Was, want we zien de Duitse positie op de powermarkt veranderen. Het Cal22-contract is in Nederland zelfs goedkoper dan in Duitsland. Heeft dit impact op de Nederlandse elektriciteitsprijzen?

Duitse powerprijs laagste van Europa

Duitsland produceert al lange tijd een grote hoeveelheid elektriciteit in haar kolen- en kerncentrales. De marktprijzen reflecteerden dit, zowel in de forwardprijzen als in de spotprijzen. Deze waren enkele euro’s lager dan in Nederland, Frankrijk of België. 

Daarnaast is Duitsland een voorloper in de energietransitie. Het land produceert steeds meer zon- en windindustrie en ook dat drukte de prijzen op dagen met veel renewables.

Duitse powerprijzen omhoog: oorzaken

In 2019 werd er een verandering zichtbaar. Duitsland is niet standaard meer het goedkoopste Europese land in de spotclearingen. En ook op de curve komen de prijzen van Nederland en Duitsland steeds dichter naar elkaar toe.

Maar hoe kan dat?

1. Uitfaseren kerncentrales Duitsland

Naar aanleiding van de kernramp in Fukushima werd in 2011 besloten om de Duitse kerncentrales eerder uit te faseren. Uiterlijk in 2022 moeten alle kerncentrales gestopt zijn. Dat heeft veel impact, want in 2017 produceerden de kerncentrales nog 13% van de totale elektriciteitsproductie in Duitsland.

2. Uitfaseren kolencentrales Duitsland

In 2038 moeten alle kolencentrales in Duitsland gesloten worden. De eerste centrales stoppen zelfs al in 2022. In 2017 werd bijna een kwart van de totale elektriciteitsproductie in bruinkoolcentrales opgewekt en 15% in steenkolencentrales. 

Deze twee punten betekenen dat de energiemix de komende 15 tot 20 jaar in Duitsland flink verandert. Maar er is meer aan de hand.

3. Stijgende prijs CO2-credits

De toenemende prijs van CO2-credits weegt veel zwaarder op de kolencentrales in Duitsland dan op de gascentrales in Nederland en helemaal niet de kerncentrales in België en Frankrijk. Bij de productie van elektriciteit in kolencentrales komt bijna 1 ton CO2 per MWh vrij. De stijging van 5 euro per ton in 2018 naar 29 euro per ton in juni 2019 heeft daardoor een grote impact.

Bovenop de productieprijs komt dus de hogere CO2-prijs te staan en de elektriciteitsprijs is gestegen.

Nederlandse powerprijzen goedkoper dan Duitse

Als we kijken naar de forwardcontracten dan is er tussen Nederland en Duitsland nog een spread van 1,50 euro per MWh. Eerder dit jaar was dat nog ruim3 euro per MWh. Vanaf Cal21 is de spread helemaal verdwenen door de uitfasering van de kolencentrales.

En sinds deze week is het Cal22-contract in Nederland zelfs goedkoper dan in Duitsland, door de stijging van de prijs van de CO2-credits naar ruim 29 euro per ton. 

Grafiek spread Nederland - Duitsland 2019

Effect op Nederlandse powermarkt 

Het effect op de Nederlandse powermarkt is indirect, maar wel aanwezig. In het verleden importeerde Nederland standaard goedkopere energie uit Duitsland en dit drukte hier de prijzen. Nu de grootste markt in Europa duurder is geworden, kan dit de prijs op de Nederlandse markt mee ophoog trekken.

In plaats van importeren kan Nederland elektriciteit gaan exporteren naar Duitsland. Op dit moment importeert Nederland ongeveer 4 GW aan elektriciteit. Draaien we dit om naar het exporteren van 4 GW, dan is dit een verschil van 8 GW. Dit komt overeen met ongeveer de totale conventionele productie van Nederland.

 

Bron