Powerprijs bereikt hoogste stand van het jaar

6 november 2017 

De powercurve heeft op 2 november wederom de hoogste stand van het jaar bereikt. Deze opwaartse trend is ingezet op 19 mei van dit jaar. De stijging is opvallend omdat de powermarkt de afgelopen jaren in een bear markt zat. Deze bear markt werd veroorzaakt door de snelle opkomst van renewables (met name zon en wind), een dalende kolenprijs en het uitbreiden van het Europese transportnetwerk. De stijging van de powerprijs wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de kolenprijs.


 


In de bovenstaande grafiek wordt de powerprijs voor de Cal 18 (linker as) weergegeven ten opzichte van de clean darkspread (rechter as). De darkspread is de bruto marge die een stroomproducent maakt door het verkopen van de elektriciteit die wordt geproduceerd door de centrale na aftrek van de kosten voor de inkoop van de benodigde hoeveelheid kolen. In de berekening is rekening gehouden met de kosten voor CO2 certificaten, waardoor er sprake is van de clean darkspread. In het voorbeeld is rekening gehouden met een powerplant efficiency van 36 procent. De clean darkspread is dit jaar redelijk stabiel. De marge die kolencentrales maken met een efficiency van 36 procent verdienen via dit product gemiddeld 4.66 EUR. Op dit moment is de marge 4.05 EUR en staat hiermee dus zelfs wat onder het gemiddelde. Uit deze data blijkt dat de stijging van de powerprijs voor dit product grotendeels wordt veroorzaakt door de stijging van de kolen en CO2 prijs. 

In de bovenstaande grafiek is zichtbaar dat de kolenprijs (API2) is gestegen. Er wordt hier gebruikt gemaakt van de API2 index prijzen wat de benchmark prijs is voor kolen die worden geïmporteerd in Noordwest Europa. In de rechter as wordt de prijs weergegeven van CO2 certificaten. De correlatie tussen deze producten is hoog, namelijk 0.90. Bij een perfecte correlatie is deze waarde 1. De prijs van CO2 certificaten beweegt dus grotendeels mee met de kolenprijs. Op dit moment is het de vraag hoe lang kolen een belangrijke rol blijven spelen in de energiemix van de wereld. In noord west Europa is het beleid er al op ingericht dat de opwek van stroom steeds minder via conventionele kolencentrales zal plaatsvinden. Dit wordt bereikt door een groeiend aandeel van zon en wind in de energiemix maar ook door het invoeren van een minimum CO2 prijs waardoor het goedkoper wordt een gascentrale (die minder vervuilend is) in te zetten in plaats van een kolencentrale. De kolenmarkt is echter een wereldwijde markt en de prijs wordt vooral bepaald door de grootverbruikers als India en China. In Azië zal kolen het komende decennia zeker een belangrijke rol blijven spelen in de energiemix. China zag haar kolenimport in de eerste 9 maanden van dit jaar met ruim 13 procent toenemen in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Dit is de voornaamste driver van de kolenprijs.

Disclaimer