De factoren die de elektriciteitsprijzen in 2020 gaan bepalen

2 januari 2020

De feestdagen zitten er weer op, tijd om vooruit te kijken naar 2020! Wat staat er te gebeuren op de powermarkt? Welke factoren gaan de elektriciteitsprijzen in 2020 bepalen? We nemen u vast mee in de belangrijkste verwachtingen én we blikken terug op 2019.

Powermarkt 2019: terugblik

Kort samengevat was 2019 voor de powermarkt een duidelijk bearish jaar, met een warme en droge zomer. 

De premies die op voorhand worden betaald voor de standaard risicoproducten (Q1 en Q4) kwamen niet naar voren in de spotclearingen. Er was weinig spanning op de markt omdat er voldoende centrales is Europa beschikbaar waren, waaronder in België. 

Natuurlijk hielp het ook dat de wintermaanden zacht waren. In Frankrijk en België is dan de load duidelijk lager en dat drukt ook de prijs omlaag.

In de zomer werden verschillende records gebroken. De hoge temperatuur zorgde wel voor hogere spotprijzen. En door weinig neerslag konden de Europese hydrocentrales minder produceren dan normaal. 

Toch was de spotprijs over hele jaar bekeken een stuk lager dan in 2018. Toen was de clearing op base 52.50 euro per MWh en in 2019 was dit 41.20 euro per MWh. 

Dit waren onze verwachtingen voor de powermarkt in 2019.
 
Powermarkt 2020: verwachting

Bent u verantwoordelijk voor het inkopen van elektriciteit, dan is het ook zeker interessant om vooruit te kijken naar 2020. Wat gaat er spelen? We benoemen 3 specifieke zaken die een belangrijke rol gaan spelen op de powermarkt in 2020.

1. Clauscentrale weer in bedrijf

De belangrijkste gebeurtenis voor Nederland is de terugkeer van de Clauscentrale in Maasbracht. Deze gascentrale is in 2012 volledig gemoderniseerd. Hij kon 1.300 MW leveren, maar dit was destijds te groot voor de Nederlandse markt. Mede door de lagere prijzen in Duitsland werd de centrale in 2014 uit productie gehaald.

In oktober 2018 is besloten de centrale weer in bedrijf te nemen aan het einde van 2020, maar in 2019 zal de centrale opgestart worden en gedeeltelijk vermogen leveren.

Mede door het uitfaseren van de kolencentrales in Nederland, de Hemweg centrale is eind december uitgeschakeld, is er ruimte in de markt gekomen voor deze grote gas centrale.

2. Landenspread Duitsland en Nederland

In Duitsland worden de bruinkool- en kerncentrales uiterlijk in 2022 uitgeschakeld. Deze centrales hebben de laagste operationele kosten en draaien dus baseload. Het uitschakelen van de centrales is dus duidelijk merkbaar in de Duitse prijzen.

Deze daalden afgelopen jaar minder hard dan in Nederland, waarmee de spread tussen Nederland en Duitsland kleiner is geworden.

Voor 2020 is Duitsland nog ruim 1 euro lager, maar vanaf 2021 is Nederland lager. Dit maakt het mogelijk om elektriciteit vanuit Nederland naar Duitsland te exporteren. Voor spotclearingen kan dit effect in 2020 al zichtbaar worden. Nederland kan mee omhoog getrokken worden op dagen met weinig renewable productie in Duitsland.

Tussen Nederland en Duitsland ligt ruim 4 GW aan interconnectie, die beide kanten op gebruikt kan worden.

3. Toename renewable productie

De productie van elektriciteit uit duurzame bronnen neemt in 2020 verder toe. Zo wordt het windpark Borssele in 2020 in gebruik genomen. Dit park voegt in totaal 1,4 GW aan windproductie toe.

In 2019 zagen we al dat de impact van renewables steeds groter wordt op de spotmarkt. Ook in de forwardmarkt neemt de invloed toe, voornamelijk in de wintermaanden met veel windproductie. Daarnaast neemt het aantal geïnstalleerde zonnepanelen toe, waarmee de peak-prijzen onder druk staan.

Wilt u ontwikkelingen in 2020 op de voet volgen?
In deze blog leest u wekelijks wat de gas- en elektriciteitsprijzen doen.