Powermarkt: terugblik 2018 en vooruitzicht 2019

7 februari 2019

In 2018 is er veel gebeurd in de powermarkt in Europa. In dit overzicht kijken we kort terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2019. 

Update 2 januari 2020
We zijn inmiddels een jaar verder. Lees hier de verwachting voor de powermarkt voor 2020.

Powermarkt België 2018: stijgende prijzen

2018 kan worden samengevat als een warm en droog jaar waarin de prijzen sterk zijn gestegen door onzekerheid over Belgische kerncentrales en een sterk gestegen CO2-prijs.

De Belgische powersituatie heeft de prijzen in het tweede helft van het jaar sterk omhoog gedreven. Voor de Q4-18 was er slechts 1 GW van de totale 6 GW aan kerncapaciteit beschikbaar. Hiermee was het land uitzonderlijk slecht voorbereid op een koude winter. 

Dit was terug te zien in de prijzen. De november baseload werd verhandeld voor meer dan 200 €/MWh. Een enorme stijging! Uiteindelijk zijn de spotclearingen veel lager uitgekomen door milde temperaturen in november en december.

BE Power Forward prices 2018

Ook stijgende prijzen op powermarkt Nederland 2018 

Nederland werd deels meegetrokken door met onrust in België, hoewel de prijzen niet verder kwamen dan rond de 70 €/MWh. De belangrijkste ontwikkelingen die de stijgende prijs in Nederland veroorzaakten, waren de prijsstijgingen van de hogere grondstoffen. Denk aan kolen en gas, maar ook CO2. Deze is van 8 euro aan het begin van 2018 gestegen naar 25 euro per ton in december 2018. 

NL Power Forward prices 2018

Powermarkt 2019 en kolencentrales

Kijken we vooruit naar 2019 dan zal de bepaling over de uitfasering van de kolencentrales in Nederland en Duitsland een grote rol gaan spelen. In Duitsland lijkt het erop dat vanaf 2022 de eerste centrales uitgeschakeld gaan worden, contracten die al op de markt staan. Deze zijn in de laatste weken dan ook toegenomen in prijs. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Duitse politiek. 

Ook in Nederland zal er waarschijnlijk duidelijkheid gaan komen wanneer de Hemweg- & Amercentrale dicht zullen gaan. Op het gebied van renewables is het aantal solar panelen in 2018 toegenomen van 3 GWp naar 4,3 GWp

Kolencentrales in België

In België lijkt de situatie met kerncentrales een stuk positiever in 2019 dan in afgelopen jaar. Ook voor Q4-2019 zal er rond de 4 GW aan kerncapaciteit beschikbaar zijn en de prijzen zijn nu weer in lijn met de Nederlandse prijzen. 

Wat ook helpt is dat de NEMO interconnector online is gekomen. Die heeft 1 GW aan capaciteit tussen België en Groot-Brittannië en helpt de markt te balanceren. In België wordt begonnen met de bouw van 2 windmolenparken op zee. Deze moeten eind 2020 klaar zijn en een totaal vermogen van 487 MW hebben. 

CO2-prijs in Europa in 2019 

Belangrijkste drijfveer voor alle Europese markten zal de ontwikkeling van de CO2-prijs zijn, grotendeels beïnvloed door politieke ontwikkelingen. Er zullen minder credits in de markt komen. Een groot deel blijft in de Market Stability Reserve, wat terug te zien is in de forward marktprijzen voor de aankomende jaren. 

Wel kan een wijziging in beleid grote invloed hebben op de vraag naar CO2-credits en daarmee op de prijs.  

 

Disclaimer