Power interconnectorpunten België balanceren markt

De afgelopen maanden was de Belgische powermarkt veelvuldig in het nieuws. Door de lage beschikbaarheid van kerncentrales zat het land erg krap. Hierdoor werd er zelfs gesproken over een mogelijke black-out als er onvoldoende elektriciteit beschikbaar zou zijn. De prijzen stegen naar recordhoogtes: voor de dure piekuren werd er 250 €/MWh betaald.

Situatie België onder controle

Analyses lieten zien dat het land bij normaal weer en met normale windproductie aan de vraag moest kunnen voldoen. Een van de belangrijkste factoren in die analyse was de bijdrage van interconnectiepunten met de netwerken van Nederland en Frankrijk. Op dit moment is er ongeveer 4,8 GW aan capaciteit beschikbaar, die bij koude dagen grotendeels wordt gebruikt.

De temperaturen zijn tot nu toe erg meegevallen en de kerncentrales kwamen op tijd terug. Dat hield de situatie in België onder controle.  Echter, de periode met gemiddeld de laagste temperaturen moet nog komen. Dat is het eerste kwartaal van 2019.

Maar de prijzen dalen onder die van november en december. Op dit moment staat januari op 91 €/MWh voor een baseloadcontract en februari op 88 €/MWh.

Oorzaken prijsdaling in België

Een van de redenen is dat er nog een kerncentrale van 1 GW terug moet komen op 15 december. Dat geeft rust. Een andere reden kan zijn dat er extra interconnectiecapaciteit tussen België en Groot-Brittanië beschikbaar komt. Midden december start het testen van de 130 kilometer lange onderzeese kabel. Midden januari zou er dan 1 GW aan extra capaciteit bij moeten komen.

Het voordeel van deze interconnectors is dat er duurzaam geproduceerde elektriciteit uit Britse windparken naar het continent vervoerd kan worden. De beschikbaarheid is hoger dan van een nieuwe centrale en de kosten zijn lager.

Grafiek interconnector

Bron: http://www.nemo-link.com/the-project/selecting-the-cable-route/

Prijzen Cal20 dalen verder

In Cal20 zakken de prijzen zelfs onder de Nederlandse prijzen. Dat komt onder meer door een nieuwe interconnector tussen Duitsland en België begin 2020. De flows gaan nu nog via Nederland of Frankrijk. Met Duitsland als grootste duurzame energieproducent van Europa is een directe verbinding richting België van groot belang voor de stabiliteit.

Disclaimer