4 mei 2020 - Gerard Koops

Leestijd: 3 minuten

Waarom blijft de gasproductie doorgaan, ondanks de lage vraag? 

Net als de oliemarkt kent ook de gasmarkt op dit moment overproductie. Er wordt teveel gas gewonnen ten opzichte van de vraag. Deze ontwikkeling begon al in de winter van 2018, maar zet nog steeds door. En dat heeft invloed op de gasprijzen.

Overproductie gas in 2018 en 2019

In de winter van 2018 zette de overproductie in. Deze winter was bijzonder warm, waardoor de gasopslagen (storages) nog relatief vol waren toen de zomer begon. Normaal gesproken zijn ze dan leeg, en worden ze in de zomer weer aangevuld.

Daarnaast werd er ook afgelopen zomer veel gas geïmporteerd, zowel over land als over zee. Hierdoor werden de opslagen tot een maximum gevuld. 

Opnieuw volgde er een warme winter. We begonnen daardoor deze zomer met opslagen die voor 55% gevuld zijn. 

Waarom wordt de productie van gas niet verlaagd?

Als er sprake is van overproductie, is het in veel markten logisch om minder te gaan produceren. Op de gasmarkt is dat minder eenvoudig.

Overproductie gas Noorwegen en Rusland

De aanvoer van gas vanuit Noorwegen en Rusland blijft onverminderd groot. Waarom blijven zij produceren, terwijl ze nauwelijks kunnen verdienen aan de lage prijzen van nu?

Een groot deel van het gas is al ver voor de levering verkocht via lange termijncontracten. Toen was er nog wel een vraag vanuit kopers. Dat zij het gas nu niet meer kunnen gebruiken, is geen argument voor de leveranciers om te stoppen met de levering. Dit gas wordt dus gewoon geleverd.

Maar waarom loopt de extra productie door? Op dit moment liggen de prijzen nog wel op of onder de marginale kosten van de productie van gas. Oftewel, er worden nog geen zware verliezen geleden. 

Het meest belangrijke argument is dat het te duur is om te stoppen met produceren. Vooral het opnieuw opstarten van een gasveld is kostbaar. In sommige gevallen moet er zelfs opnieuw geboord worden. Het kan dus zo zijn dat verkoop met verlies goedkoper is dan het verminderen van productie.  

Overproductie vloeibaar gas (LNG)

Voor de aanvoer van vloeibaar gas (LNG) geldt hetzelfde. Over de hele wereld staan de gasprijzen laag, met name op de heel korte termijn. De prijs ligt ergens tussen 5.50 en 6.50 Eur/MWh. 

In het algemeen liggen de prijzen in Europa net iets hoger dan in andere werelddelen. Dus komt het gas naar Europa. En ook de productie van LNG uit gasvelden kan niet zomaar stoppen. Bovendien is LNG vaak een bijproduct van de winning van olie. 

Productie van schaliegas

We zien wel dat de productie van schaliegas in de VS en Canada afneemt. Deze productie is makkelijker te stoppen en de productiekosten zijn veel hoger dan de marktprijzen. Toch blijft het mondiale aanbod groot.

Lage vraag naar gas

Tegelijk zien we al een langere tijd een fors lagere vraag naar gas dan verwacht. Dat komt door de warme winters, maar ook door de lagere vraag als gevolg van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. 

Overproductie gas: wat doet dit met de prijzen?

Het antwoord is logisch: het grote aanbod drukt hard op de prijzen. Met name op de prijzen voor de heel korte termijn. Hier gaat de prijs al richting de 5.00 Eur/MWh.

Bovendien is het nu aantrekkelijk om zoveel mogelijk gas in de opslagen te stoppen. Maar als die vol zijn, valt ook deze vraag weg.

Een van de mogelijkheden is dat grote producenten als Equinir en Gazprom de productie toch terug gaan schroeven, ergens in het derde kwartaal. Dit om te voorkomen dat er gas wordt geproduceerd dat helemaal niet meer afgenomen kan worden, ondanks dat het al gekocht is.

In dit scenario zou de prijs kunnen gaan stagneren of iets stijgen. Maar dit is natuurlijk nog koffiedik kijken.