Onderhoud aan Interconnector

2 juni 2017

Juni is traditioneel de maand van het geplande onderhoud, aangezien de vraag in Europa dan het laagste is. In april is er een artikel geschreven over het onderhoud van het Noorse gasnetwerk, waarbij de het zwaartepunt eind juni en begin juli ligt. Tegelijkertijd is er onderhoud aan de Interconnecter (IUK) tussen de Britse NBP en de Belgische Zeebrugge markt. Als we kijken naar de vergelijkbare situatie vorig jaar, was er een duidelijke prijsstijging ten tijde van het onderhoud.

In 1998 is de IUK in gebruik genomen om gas vanuit de VK richting Europa te flowen, een pijpleiding met een diameter van 1 meter en een lengte van 235 kilometer. Vanwege de beperkte capaciteit richting Europa, waarvan een groot deel via Oost-Europa ging, werd deze pijpleiding aangelegd om de leveringszekerheid te vergroten. In 2007 werd de connecter geüpgraded om ook vanuit Europa richting de VK te flowen, de huidige capaciteit is 20 miljard m3 vanuit de VK naar Europa en 25,5 miljard m3 vice versa wat neerkomt op ongeveer 55 miljoen m3 per dag.

In de voorgaande jaren was er een duidelijk patroon in de flow richting van de IUK, in de zomer is er een overschot op de Britse markten en kwam er gas richting Europa. Dit overschot werd veroorzaakt door de beperkte storage capaciteit in het VK. In de winter was er door deze beperkte capaciteit vaak een grotere vraag dan er geleverd kon worden, de connector flowt vanuit Europa richting het VK.

Sinds vorig jaar is de grootste storage van het VK, Rough storage, buiten bedrijf wat een substantiële verandering heeft veroorzaakt. Het overschot in de zomermaanden is nog hoger aangezien er niet geïnjecteerd kan worden, er komt daarmee extra belang op de IUK te staan. In 2016 was er tussen 15 juni en 30 juni onderhoud aan de connector, wat een duidelijk effect had op de prijzen aan het begin van de onderhoudsperiode. Het moment voor het onderhoud werd er extra veel gas geflowed van het VK naar Zeebrugge, wat de prijs in België liet dalen. Aan het begin van het onderhoud, toen er minder gas beschikbaar was steeg de Belgische prijs, waarop de TTF prijs ook mee steeg.  

spotprijzen en flows

Ook voor 2017 staat er onderhoud gepland aan de IUK, van 14 juni tot 28 juni. Als we kijken naar de forward prijzen op TTF, Zeebrugge en NPB zien we dat de prijzen op het continent hoger liggen dan op NBP. Veroorzaakt door het verwachte overschot op de Britse markt en minder aanbod in Europa. In de grafiek is te zien dat de forward prijzen voor juni tussen het continent en het VK steeds verder uit elkaar gaan lopen hoe dichter we juni naderen. Dit laat de verwachting zien van handelaren dat er een overschot zal zijn op NBP en minder aanbod op Zeebrugge en TTF.

forward prijzen

De invloed op de spotmarkt kan groot zijn, vorig jaar was er een daling te zien van ruim 1 €/MWh in de dagen naar daar het onderhoud toe, wat een bearish effect op de curve kan zijn. Aan het begin van het onderhoud stegen de prijzen snel, wat ook weer door kan werken op de lange termijn contracten. De kans dat eenzelfde scenario zich voordoet is zeker aanwezig.

Bron: http://www.interconnector.com/operational-data/historical-data/data-downloads/Disclaimer