Onbalansmarkt in België, 30-07-2017

31 juli 2017

De spotmarkt in België, Belpex is voor de leveringsdag 30 juli 2017 uitgekomen op 10.85 EUR base. De onbalansprijzen voor deze dag varieerden tussen de 310 EUR en - 200 EUR. De onbalansprijzen worden beïnvloed door veranderingen in de beschikbaarheid van centrales, afwijkingen van de vraag naar stroom ten opzichte van de forecast en afwijkingen in de productie van renewables ten op zichte van de forecast. Daarnaast spelen ook de wijzigingen in transportflows een rol.

1.0 De Prijzen

In de onderstaande grafiek staan de spotprijzen geplot ten opzichte van de Belpex prijzen. De eerste 4 uur van de dag werd er opgeregeld tegen prijzen van boven de 300 EUR. Vanaf uur 11, PTE 43 in de grafiek, werd er afgeregeld tegen negatieve prijzen.

belpex vs spotprijzen

2.0 Wind

In de onderstaande grafiek staat de delta tussen de Day Ahead forecast van windproductie en de actual windproductie weergegeven. De Day Ahead forecast is van belang omdat deze, van 11 uur, de forecast is die wind producenten gebruiken voor de Belpex veiling. Afwijkingen ten opzichte van deze forecast komen terecht in de onbalansmarkt. De eerste 16 kwartieren van de dag is er minder geproduceerd dan geforecast en hierdoor is het grid dus short. De delta loopt op tot ruim 600 MW/h en is hiermee de veroorzaker van hoge onbalansprijzen in uur 1 tot en met 4.

wind productie belgie

3.0 Load

In de onderstaande grafiek staat de delta tussen de Day Ahead forecast van de vraag naar stroom en de gerealiseerde vraag naar stroom weergegeven. De Day Ahead forecast is van belang omdat deze, van 11 uur, de forecast is die wordt gebruikt voor de veiling. Afwijkingen ten opzichte van deze forecast komen terecht in de onbalansmarkt. Zoals zichtbaar is op de rechter as is de voorspelling van de vraag naar stroom gedurende de hele dag hoger dan de gerealiseerde vraag. De overschatting van de vraag naar stroom is het hoogst tussen uur 11 en 15, gemiddeld 350 MW. Dit is dan ook de voornaamste oorzaak van de negatieve prijzen in deze periode.

actual load belgie

4.0 Transport

In de onderstaande grafiek staan de spotprijzen geplot van België en de buurlanden Nederland en Frankrijk. Deze transportcapaciteiten worden geoptimaliseerd, via het flow based market coupling principe, op basis van spotprijzen. In de uren 11 en 13 t/m 15 zijn de prijzen het laagst in België wat betekent dat de transportflows in deze uren al op exporteren staan vanuit België. In deze uren was het dus niet mogelijk het overtollige stroom te exporteren naar Nederland en of Frankrijk.

grafiek spotprijzen

De solar forecast was voor deze leveringsdag redelijk in lijn met de gerealiseerde productie en had dus weinig invloed. Ook met betrekking tot de beschikbaarheid van conventionele centrales waren er voor deze leveringsdag geen bijzonderheden te melden.

Voor de maand juli is er 144 MW realtime regelvolume, R2 reserve, ingekocht door Elia. Dit is op dit moment het goedkoopste product in de onbalansmarkt. Zodra de onbalans boven de 144 MW uitkomt worden er andere, duurdere producten ingeroepen. Dat is op deze dag dan ook veelvuldig gebeurt.Bron: 

http://www.elia.be/en/grid-data/power-generation/wind-power  

http://www.elia.be/en/grid-data/power-generation/Solar-power-generation-data/Graph 

http://www.elia.be/en/grid-data/Load-and-Load-Forecasts/total-load 

http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/available-regulation-capacity


Disclaimer