Nederlandse storage levels & capaciteit

5 april 2017

Zoals in eerdere artikelen al beschreven zijn de storages essentieel voor de gasmarkt en de handelaren daarop. Vanwege de zo vlak mogelijke productie vanuit gasvelden en het grote verschil in vraag tussen zomer en winter, balanceren storages de markt. Aangezien nederland het grootste on-shore gasveld van Europa heeft zijn er in ons land ook een aantal grote storages te vinden. Interessant is om te zien hoe groot de capaciteit is van deze opslagvelden en hoeveel hiervan benut wordt. Zeker in het licht van de productiebeperking van het Groningengasveld zal er meer gas geinjecteerd moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen.

We kunnen onderscheid maken tussen twee soorten storages, de eerste zijn de grote velden waar een buffer wordt aangelegd voor de wintermaanden. Dit zijn met name de storages Norg en Bergermeer, met een capaciteit van vele miljarden kuub gas. In het algemeen zijn de flowrates van deze storages stabieler, ze injecteren structureel in de zomermaanden en withdrawen in de winter. Ze leveren voornamelijk baseload vraag. Het Norg veld wordt voornamelijk gebruikt om gas op te slaan dat wordt geproduceerd in Groningen, Bergermeer is beschikbaar voor marktpartijen die storageruimte zoeken. Gasveld Grijpskerk wordt ook gebruikt voor de opslag van gas uit het Groningenveld, maar is kleiner qua capaciteit dan Norg.

Er zijn ook kleinere storages die voornamelijk gebruikt worden voor gaspieken gedurende de dag, de capaciteit van deze velden is enkele honderden miljoen kuub maar hebben een hoge injectie en withdrawal rate, om snel in te kunnen spelen op de markt. Deze velden kunnen per dag ook wisselen of ze gaan injecteren of niet, afhankelijk van de dagtemperatuur. Voorbeelden hiervan zijn de Alkmaar storage en Zuidwending. Deze laatste kan in 30 minuten wisselen tussen injectie en withdrawal.

Kijken we naar de totale capaciteit van de hierboven beschreven gasvelden, dan is het interessant om te zien of er nog storage ruimte beschikbaar is. In het artikel van vorige week werd beschreven dat er komende zomer veel gas richting Europa komt aangezien Rough in de VK niet kan injecteren. Mogelijk kunnen Nederlandse storages dat opvangen, kijkend naar de grote storages van Norg, Bergermeer en Grijpskerk. Aan de andere kant wordt er vanaf aankomende winter 4 miljard kuub minder gas gewonnen in het Groningengasveld, is er voldoende storage capaciteit beschikbaar om dat op te vangen?

In onderstaande grafiek is te zien dat de Grijpskerk storage elk jaar tot het maximum gevuld wordt en in de zomer bijna geheel leeg wordt getrokken. Deze storage kan dus geen extra flexibiliteit aanbieden op het grid. De grote Bergermeerstorage is vanaf begin 2015 operationeel en heeft een capaciteit van ruim 4 miljard kuub. De afgelopen 2 zomers is de storage geheel gevuld en kan geen ruimte bieden aan Noors gas. In de eerste winter bleef er ongeveer 50% in de storage zitten, afgelopen winter was er slechts 1 miljard kuub beschikbaar. Hier kan wat extra gas uit worden gehaald om in de winter te kunnen leveren.

De grootste storage is Norg met een capaciteit van 7 miljard kuub en wordt vooral gebruikt om het Groningengas te bufferen, nu hier minder geproduceerd gaat worden komt er ruimte beschikbaar in deze storage, maar dat zal pas beschikbaar zijn voor zomer 2018. Gaan we uit van een volkomen vlakke productie uit Groningen, dan zal er 2 miljard kuub minder geproduceerd worden in de zomer en beschikbaar komen in Norg. In de winter wordt Norg storage bijna geheel leeg getrokken, waardoor in de winter geen extra gas aangeboden kan worden.

Voor aankomende zomer zal het lastig worden om het extra gas wat vanuit Noorwegen komt te injecteren in Nederland. Mogelijk kunnen omliggende landen het gas wel opvangen. Aankomende winter zal ook interessant worden, de storages kunnen theoretisch nog 2 miljard kuub leveren als ze helemaal leeg getrokken worden, maar storage eigenaren moeten daar wel een goede (financiële) reden voor hebben.

Overzicht storage levels en theoretische capaciteit:

storage nederland

Disclaimer