Minimum CO2 vanaf 2020 in Nederland

13 oktober 2017

Na de verkiezingen van 15 maart jongstleden is het eindelijk zover. De politieke partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben een regeerakkoord gesloten genaamd "Vertrouwen in de Toekomst". Op maandag 9 oktober werd het regeerakkoord in hoofdlijnen geaccepteerd. Waarna één dag later het definitieve regeerakkoord werd vastgesteld. Hieronder de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de stroommarkt.

Het kabinet wil een CO2 uitstoot reductie van 49 procent  in 2030, uiteindelijk 95 procent reductie in 2050. Hiermee wordt voldaan aan het klimaatakkoord van Parijs. Het is opvallend dat men naast verduurzaming aanvullend gaat investeren in de  afvang en opslag van CO2.

Het kabinet geeft ook aan dat alle kolencentrales in Nederland zullen worden gesloten in 2030. Op dit moment is er nog 4 GW aan kolencapaciteit in Nederland beschikbaar. De toekomst van deze centrales is dus onduidelijk, wellicht dat ze worden omgebouwd en de rest van de levensduur op een andere brandstof zullen draaien.

De belangrijkste en de meest zichtbare wijziging is de invoering van een minimumprijs voor CO2 voor bedrijven die stroom produceren.

De minimumprijs is vastgesteld op 18 EUR in 2020 en deze zal oplopen tot en met 43 EUR in 2030. De prijs van CO2 is op dit moment 7.43 EUR. Het kabinet geeft aan dat dit een lastenverzwaring betekent voor bedrijven. Het gevolg van deze wijziging is dat de productiekosten van stroom in Nederland zullen gaan stijgen en dus dat hierdoor ook de powercurve zal stijgen. Het gevolg van deze wetswijziging, uitgaande van de huidige gas en kolencurve, is dat de gascentrale goedkoper wordt dan de kolencentrale. De gascentrale heeft bij de productie van één MW stroom minder CO2 uitstoot dan een kolencentrale. Bij een gelijkblijvende gas en kolencurve zal het prijsverschil door de jaarlijkse stijging van de CO2 minimumprijs jaarlijks gaan oplopen.

De afgelopen week  is de powercurve, basecontracten in Nederland, met ongeveer 0.60 EUR gestegen. De cal 20 in Nederland is spectaculair omhoog, dit contract werd 3.70 EUR duurder.  Dit wordt vooral veroorzaakt door de invoering van deze minimumprijs voor CO2.In de bovenstaande grafiek wordt de base prijs in Nederland Cal 20 vergeleken met de base prijs in België Cal 20. Op de rechter as wordt de spread weergegeven. Zoals zichtbaar in deze grafiek is de spread tussen deze landen teruggelopen van 3.20 EUR naar nagenoeg 0, voornamelijk in de afgelopen week.  De verhoging van de productiekosten in Nederland heeft wel impact in België omdat Nederland in de wintermaanden stroom naar België exporteert. Vandaar dat ook de prijzen in Belgie op dit nieuws omhoog zijn gegaan, maar de impact in België is uiteraard minder dan in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk werkt men al met een 'Carbon Floor' en ook in Frankrijk wordt hierover gesproken. Het is interessant om te zien of andere landen zullen volgen.

www.stichtingmilieunet.nl

www.tweedekamer.nl


Disclaimer