Minimum CO2 prijzen in Klimaatakkoord hebben geen effect

16 januari 2019

Eind december is het Ontwerp Klimaatakkoord namens de deelnemende partijen aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken. Hierin worden vele duurzaamheidsdoelstellingen besproken en hoe deze behaald moeten worden. Eén daarvan is de productie van elektriciteit en de verduurzaming door middel van minimum CO2-prijzen. 

Bijgestelde minimum CO2-prijzen

In het regeerakkoord van 15 maart 2017 is afgesproken dat de CO2-prijs van 18 euro per ton in 2020 zal oplopen naar 43 euro per ton in 2030. Het doel hiervan is om kolencentrales te duur te maken in vergelijking met gascentrales. Deze moeten uitgefaseerd worden om de CO2-uitstoot te reduceren. Ten tijde van publicatie stond de CO2-prijs op 7,50 euro per ton.

Na bijna twee jaar is er een voorstel gekomen om de CO2-prijs te herzien. De eerder voorgestelde minimumprijs zou te hoog zijn en daarmee de leveringszekerheid in gevaar brengen. De minimumprijs is bijgesteld naar 12,30 per ton voor 2020, om vervolgens door te stijgen naar 32 euro in 2030. 

Dit is veel lager dan de CO2-prijzen die op dit moment in de markt worden betaald. 

Grafiek klimaatakkoord

Grafiek klimaatakkoord

Marktprijs hoger dan verwachting kabinet

Als we kijken naar welk effect dit heeft op de fuel switch dan zien we dat het moment van switchen verschoven is van 2023 naar 2026. Op dat moment zijn de kolencentrales van Amer en Hemweg hoogstwaarschijnlijk al uitgefaseerd. Dan is het doel van de CO2-prijs volkomen weg. 

De lage minimumprijs is sowieso discutabel, aangezien de marktprijzen hoger zijn dan de verwachtingen van het kabinet. Als we de marktprijs aanhouden komt de fuel switch al in 2022.

Geen effect op uitfaseren kolencentrales

Het voorgestelde beleid heeft dus geen enkele impact op het uitfaseren van de kolencentrales in Nederland en om CO2 te besparen. De leveringszekerheid kan een argument zijn, maar staat los van de voorgestelde minimum CO2-prijzen. 

Disclaimer