Meerjarenplan GasUnie

2 augustus 2017

GasUnie heeft een nieuwe versie van het meerjarenplan gepresenteerd, hoewel indicatief zullen een aantal initiatieven waarschijnlijk wel overgenomen worden. Het doel is om de Nederlandse gasmarkt klaar te maken voor de energietransitie, liquiditeit op TTF te vergroten en hiermee de TTF Hub centraal te houden in Europa.

In 2015 bracht GasUnie de eerste versie uit van het Netwerk Ontwikkelingsplan (NOP). In dit document wordt beschreven hoe GasUnie de ontwikkelingen van het netwerk in de aankomende 20 jaar ziet op het gebied van verduurzaming, leveringszekerheid en de samenwerking met het buitenland.

Het rapport voor 2017 identificeert 6 belangrijke trends die verwacht worden op de Nederlandse gasmarkt en waarbij GasUnie een rol wil spelen. Het is niet dat de voorstellen bindend zijn, ze zijn puur ter informatie voor de belanghebbenden van GasUnie zoals shippers, traders en marktpartijen.

1. De energietransitie zal ook plaatsvinden in het gasnetwerk, waarbij de samenwerking met buitenlandse netwerken van groot belang is. Vanwege de verbindingen met de omringende landen zijn veranderingen in energiesystemen ook van belang in Nederland.

2. Gas zal waarschijnlijk een andere rol krijgen in de aankomende jaren. Door de verandering in bijvoorbeeld verwarmingssystemen in Nederland en de omliggende landen zal de vraag naar gas afnamen. Echter, gas zal een grotere rol gaan spelen om elektriciteit te produceren wanneer er geen renewables beschikbaar zijn. De beschikbare capaciteit moet hierom op een hogere niveau blijven om te kunnen voldoen aan de (piek)vraag.

3. Er is voldoende conversiecapaciteit van H-gas naar L-gas. Waar minister Kamp nog voorstelde om de reductie van Groningen gas te compenseren met kwaliteitsconversie, stelt de NOP dat dit niet nodig zal zijn. Door afnemende vraag in de omliggende landen (zie punt 2), zal er minder export zijn waardoor er voldoende L-gas beschikbaar is tussen 2019 en 2024.

4. De rol van TTF zal in de komende jaren toenemen als centrale trading hub in Europa. Door de verwachte toename van LNG richting Europa zal er meer liquiditeit komen op de Europese markten. Op dit moment is TTF al de meest liquide markt en zal hier van profiteren. Belangrijk is dat GasUnie de onderliggende kwaliteitsconversie kan garanderen en dit geen beperking zal opleveren voor de handelaren.

5. Ontwikkelingen op het gebied van tarief harmonisatie, virtuele interconnection points en Europese netwerkcodes zouden het voor handelaren makkelijker moeten maken om te handelen tussen de verschillende hub's in Europa. Dit zou de liquiditeit ten goede moeten komen en daaropvolgend een stabieler gas systeem.

6. Voorgestelde uitbreidingen van capaciteit zouden het Nederlandse gassysteem robuuster moeten maken en meer mogelijkheden moeten bieden voor de TTF trading hub. Uitbreidingen zoals de capaciteit van LNG terminal Gate, het vergroten van Russische capaciteit bij Oude Statenzijl of de reverse flows op de BBL pijpleiding.

Deze plannen zouden het Nederlandse gas systeem voorbereiden op de energietransitie in de aankomende 20 jaar. Belangrijk is dat over bovenstaande initiatieven nog niet is besloten en dat besluiten met betrekking tot het hogedruknetwerk ongeveer 4 jaar duren voordat ze worden uitgevoerd.

In volgende artikelen zal dieper worden ingegaan op de export richting de omliggende landen, welke rol conversiecapaciteit heeft binnen de leveringszekerheid en hoe deze zaken zich mogelijk ontwikkelen in de toekomst.Disclaimer