15 oktober 2020 - Gerard Koops

Leestijd: 3 minuten

Minder toevoer van vloeibaar gas: de oorzaken

Na een lange periode van lage gasprijzen, stijgt de gasprijs sinds eind augustus weer. Dat heeft een aantal oorzaken. Maar de belangrijkste oorzaak: de toevoer van LNG is flink gedaald. In deze analyse geven we u een update van de gasmarkt.

Gasprijzen sinds eind augustus

Zelfs in de zeer warme periode in september stegen de prijzen, omdat de windproductie laag was en de vraag naar energie voor airconditioning hoog. Sinds eind september liggen de temperaturen weer rond normaal of iets eronder, waardoor de gasvraag relatief normaal is. 

Afgelopen periode zagen we ook weinig impact van het onderhoud aan de gasleidingen vanuit Rusland. Gazprom leverde het gas gewoon via andere leidingen en zij gebruikte gasopslagen in Nederland en Oostenrijk. De toevoer liep dus nauwelijks terug. 

Ten slotte leverde ook het onderhoud aan de Noorse leidingen en de staking weinig problemen op. Sinds de eerste week van oktober levert ook Noorwegen zoals verwacht.

Alles bij elkaar lijken er weinig tekenen te zijn voor een stijgende prijs. Toch stijgt hij. Dat komt deels door een grotere vraag en deels door geslonken toevoer van vloeibaar gas (LNG).

Verminderde toevoer van LNG

Wereldwijd staat de gasprijs laag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de crisis als gevolg van COVID-19. De industriële vraag naar gas is gedaald, maar de productie van LNG bleef nog lang op hoog niveau doorgaan. Stoppen met produceren was te duur. 

En hoe laag de prijs in Europa ook was, die in Azië was nog lager. Het LNG bleef dus deze kant op komen, waardoor de prijzen bleven dalen.

Dat is veranderd. Om een aantal redenen komt er nu minder LNG naar Europa:

  • Herstel economie in China – De binnenlandse productie is flink opgeschroefd, waardoor ook de vraag naar energie toenam.
  • Technisch probleem op het grootste gaswinningsplatform in Australië – Vanuit Australië gaat het meeste gas naar China. Door een grote storing daalde deze toevoer fors. 

Door deze ontwikkelingen steeg de prijs van gas in Azië en gaat het LNG nu naar Azië in plaats van naar Europa. 

  • Verminderde productie in VS – Veel gaswinning in de Golf van Mexico kwam stil te liggen door orkanen in het gebied. Ook is de productie van schaliegas in de VS teruggeschroefd, omdat het simpelweg niet meer loonde. 

Alles bij elkaar zorgde voor een flink verlaagde toevoer van LNG naar Europa. En dat zien we terug in stijgende prijzen.

Temperaturen spelen ook mee

Natuurlijk speelt ook het weer een rol. Want als de temperaturen fors boven het langjarig gemiddelde liggen, dan drukt dit de prijzen. De afgelopen jaren was dit het geval, maar nu niet. De vraag ligt op en boven de verwachting.

Verwachting voor komende periode

Deze situatie kan nog wel even aanhouden. Het probleem in Australië is nog niet opgelost namelijk. Maar op de langere termijn spelen meer factoren een rol. 

China herstelt stevig na de crisis, vooral dankzij stimuleringsmaatregelen. Maar China is voor de afzet van goederen afhankelijk van het herstel van het westen. Zonder herstel in het westen, is de afzetmarkt klein. Het westen herstelt ook wel, maar met kleine stapjes. 

Nu het aantal besmettingen in veel delen van Europa en Amerika weer toeneemt, remt het herstel weer af. En dat drukt de gasprijzen weer.

Op dit moment zien we alleen een prijsrisico voor de winter. De prijzen op de korte termijn zullen eigenlijk alleen door het weer bepaald worden. Blijft het koud, dan kunnen de prijzen stijgen. Maar anders waarschijnlijk niet.

Voor alle perioden na de winter bepaalt het economische herstel de prijs. Een goede indicator hiervoor is de olieprijs. End die is op dit moment stabiel.