Lage storageniveaus in Europa

18 juni 2018

De lage storageslevels in Europa houden de prijzen voor de zomer- en wintercontracten hoog. Met name Nederland ligt flink achter (11%) met injecteren in vergelijking tot vorig jaar. De storages zullen meer moeten injecteren met een hoge vraag tot gevolg.


De storages in Europa begonnen afgelopen winter al op een lager niveau dan voorgaande jaren, 980 TWh oftewel 91% op 1 oktober 2016 tegenover 950 TWh (88%) in oktober 2017. De gehele winter was vrij zacht en de storages konden ruim voldoen aan de vraag op dat moment. De spanning ontstond aan het einde van februari en begin maart met een cold spell. Aan de hoge vraag kon nauwelijks worden voldaan met als gevolg uitzonderlijk lage storageniveaus op 1 april (26% vs 17%).

Als we kijken naar de storagelevels in Europa zien we verschillen tussen de landen. De grafiek hieronder geeft het totale storagelevel weer voor de aggregatie van alle storages in één land. Deze 9 landen zijn gezamenlijk goed voor 87% van alle storagecapaciteit in Europa. De peildatum is 15 juni 2018 tegenover 15 juni 2017.

storages niveau in europa 1

Alle landen met uitzondering van Oostenrijk hebben op dit moment lagere storagelevels dan vorig jaar, te wijten aan de hoge vraag in maart. Nederland scoort het slechtste van de bovenstaande landen. Hier liggen de storages 11% achter op 2017, gevolgd door Tsjechië (10% lager) en Frankrijk (8% lager). Dit geeft aan dat er nog veel geïnjecteerd zal moeten worden deze zomer. Het geeft ook de verklaring voor de hoge prijzen voor Day-Ahead de aankomende maanden tot aan de winter.

Dit effect is ook terug te zien in de prijzen voor Q3 op TTF in een vergelijking tussen 2017 en 2018. Dit is het seizoen dat veel storages aan het injecteren zijn en kan daarom als graadmeter worden gebruikt. In de grafiek is te zien dat er na de coldspel op 1 maart twee verschillende bewegingen zijn ontstaan. In 2017 daalden de prijzen langzaam door het uitlopen van de risicopremie. In 2018 is de prijs juist gestegen omdat veel storages moeten injecteren. De prijs liep op van bijna 17 €/MWh naar boven de 22 €/MWh.

storages in europa 2

Het gevolg van hoge injectieprijzen is dat de winter van 2018 ook mee stijgt om de cyclekosten van de storage te rechtvaardigen. Het wordt interessant om te zien of de prijzen voor de winter zo hoog zullen blijven. En met name welke risicopremies er worden gevraagd voor individuele maanden in de winter, met de laatste cold spell in het achterhoofd. 

Bron: 

https://agsi.gie.eu/#/

Disclaimer