Lage gasstorages houden spotprijzen hoog

13 april 2018 

Een interessante situatie op de spotmarkt in deze periode van relatief warm weer. Waar meestal de temperatuur in april de leidende factor is voor het bepalen van de prijzen, zijn het dit keer de lege storages in combinatie met de lagere productie van het Groninger gasveld. Hoewel storages niet per se hoeven te injecteren, stuwen ze de prijs op de spotmarkt op.

Door het koude weer van een aantal weken geleden zijn veel storages in Europa en ook in Nederland naar historisch lage niveaus gezakt. Waar in de winter van 2016 op 2017 de storages zakten naar 21 GWh (2 BCM) aan gas in voorraad, waren deze op 1 april 2017 gedaald naar 7.5 GWh (0.7 BCM) aan gas. Omgezet naar percentages: dit was in Winter16-17 ongeveer 14%, terwijl het voor de afgelopen Winter17-18 op slechts 5% uitkwam. Door deze lage storageniveaus reageerde de markt ook extra gespannen op eventuele voorspellingen van koud weer: er is minder gas voorradig om te kunnen leveren.

De koude voorspellingen zijn inmiddels ver achter ons en de aankomende dagen zal de temperatuur ruim boven het meerjarig gemiddelde van 8 graden Celsius uitkomen. Ook de rest van april lijkt bovengemiddeld warm te zijn, wat de gasvraag reduceert en normaal gesproken ook een daling van de prijzen. Als we kijken naar de prijsstijging voor Day-Ahead zien we een sterke stijging van 18.50 €/MWh op 9 april naar 20.50 €/MWh op 13 april, dit betekent dat de prijzen voor Day-Ahead hoger zijn dan prijzen voor Winter18-19.

De hoge prijzen op de spotmarkt hebben een tweeledig karakter, aan de ene kant is de productie van Groningen flink gedaald van 1000 GWh per dag begin april naar rond de 650 GWh per dag op 11 april. Gedreven door alle discussies rondom het Groningen-veld lijkt de productie al beperkt te worden, ondanks dat er officieel nog geen nieuwe richtlijnen zijn.

Interessanter zijn de storage-injecties van de grote storages in Nederland: Grijpskerk, Norg en Bergermeer die samen voor ruim 90% de storagecapaciteit aanleveren. Opmerkelijk is dat storages op deze dagen injecteren, terwijl de prijs lager is dan de winter (wanneer het weer verkocht moet worden!). Mogelijk zien partijen toch een risico voor eind april en willen gas in voorraad hebben of anticiperen op hogere prijzen in de toekomst.

Het onderstaande overzicht laat zien dat storages nog niet per se hoeven te injecteren om 1 oktober vol te zitten. De benodigde injectie capaciteiten liggen zeker voor Norg en Bergermeer nog ruim onder de maximaal beschikbare injectie, voor Grijpskerk moet er wel ongeveer op dit niveau geïnjecteerd worden om voor de winter gevuld te zijn. 

Bron: https://agsi.gie.eu/#/      

   Bergermeer   Norg  Grijpskerk  Totaal
Storage level   15%  2.5%
 8.7%   8.8%
 Injectie (gemiddeld) vanaf 01/04 GWh/d  3 11 
 Injectie (gemiddeld) afgelopen week GWh/d  110  127 150  387 
 Benodigd (vorige week) GWh/d  219 269  150  387 
 Benodigd (deze week) GWh/d  223 274  146  644 
 Maximum injectiecapaciteit GWh/d  454 449  173  1075 
 
     

 lage gasstorage hoge spotprijzen
Disclaimer