Koud weer heeft nog weinig effect op langere termijn

De twee aankomende weken worden koud voorspeld, waarop de contracten voor Day-Ahead en Balance of Month sterk zijn gestegen (4 €/MWh) terwijl maart slechts (1.40 €/MWh) beperkt stijgt. Dit is te verklaren door onderhoud aan de grootste storage van Nederland in deze dagen en beperkte kwaliteitsconversie. Er is voldoende gas voor maart beschikbaar wat de prijsstijging beperkt. 

De gasvraag neemt in deze periode flink toe met de daling van de temperatuur. De vraag voor 1 maart, wat als koudste dag voor deze periode is voorspeld, ligt landelijk 45% hoger dan de vraag op, als voorbeeld, 14 februari. Het gasverbruik van een gemiddeld huishouden ligt 4,5 tot 5 kubieke meter per dag hoger.

Onder druk van het Staatstoezicht op de Mijnen en volgens de richtlijnen van het Ministerie van Economische zaken mag de NAM alleen nog maar vlak gas onttrekken aan het Groninger gasveld. Gerelateerd aan de aardbevingen die kunnen ontstaan bij fluctuerende productie. Dit betekent dat de piekvraag die in de ochtend ontstaat door het koude weer die groter is dan normaal niet meer door productie kan worden afgedekt.

Bij normale winterse temperaturen, zoals 14 februari, wordt de peak opgevangen met storages, waardoor aan een deel van de hoge ochtend vraag kan worden voldaan. Het andere deel werd geleverd door de productie in Groningen te verhogen tijdens piekvraag. Nu dat niet meer mogelijk is, wordt er een groter beroep gedaan op de storages, echter hebben deze een  maximum capaciteit aan gas wat ze per uur kunnen leveren. Bovendien is de grootste storage, Bergermeer, 40% beperkt op de mogelijkheid om te onttrekken. De beperking wordt vanaf 5 maart minder en na 9 maart zouden de problemen moeten zijn opgelost. 

Het totale volume wat nog beschikbaar is in storages in Nederland, door de warme winter tot nu toe, 1 BCM (miljard kubieke meter) meer is dan vorig jaar op dit tijdstip. Daarnaast is het aanbod van gas uit Rusland en Noorwegen ruim voldoende, alleen dit zal doormiddel van kwaliteitsconversie eerst om gezet moeten worden naar L-Gas voor huishoudens. Ook hier is de beschikbare conversiecapaciteit de beperkende factor.

Er is dus genoeg gas beschikbaar om de grotere vraag naar gas op te vangen. Het probleem is alleen dat op bepaalde momenten, vooral in de ochtend, de capaciteit om het in het Nederlandse gassysteem te brengen te weinig is. Deze situatie zou na 5, en zeker 9 maart weer veel beter zijn. 

Deze situatie leidt ertoe dat de prijzen op korte termijn veel hoger zijn en hard stijgen ten opzichte van de periodes na maart. Dit wordt dus niet veroorzaakt door een tekort aan gas, maar door de beperkte mogelijkheden het gas in het Nederlandse systeem te krijgen. Dit verklaart waarom de prijzen voor Day-Ahead, BOM zo sterk gestegen zijn (van 19 €/MWh tot 23 €/MWh voor BOM) en de prijzen voor maar minder (van 18.60 €/MWh naar 20.00 €/MWh).

De markt verwacht dat als de koud voorbij is in maart de markt eenvoudig aan de vraag kan voldoen. Er is echter een voorbehoud. Wanneer de koude aan blijft houden zullen de storages wel flink lager aan het zomerseizoen beginnen en dat zal zeker betekenen dat de prijzen voor het resterende deel van maart en de zomermaanden omhoog zullen gaan. 

Beschikbare kwaliteitsconversie van H-Gas naar L-gas door middel van stikstofverrijking.

grafiek nieuwsartikel

Bron: https://www.gasunietransportservices.nl/en/network-operations/transportinformation/nitrogen-report


Disclaimer