Kerncentrale Doel succesvol opgestart

9 mei 2017

Afgelopen weekeinde is de Belgische kerncentrale Doel succesvol opgestart. In dit zelfde weekeinde maakte FANC bekend dat de veiligheidsvergunning voor de blokken 1 en 2 wederom niet wordt verstrekt. Aangezien deze centrale ongeveer 15 procent van de beschikbaarheid van elektriciteitsproductie in België vertegenwoordigd heeft elke niet beschikbaarheid invloed op de stroomprijzen in België. Het is dan ook raadzaam om alvorens stroom in te kopen of te verkopen eerst de beschikbaarheid van deze centrale te raadplegen. 

Kerncentrale Doel

Op de site Doel bevinden zich 4 kernreactoren. De reactoren 1 en 2 werden geopend in 1975. Reactor 3 werd geopend in 1982 en reactor 4 volgde in 1985. De stroomprijzen in België bewegen op en neer met de beschikbaarheid van deze kerncentrale. De site heeft een totaal vermogen van 2905 MW en is daarmee goed voor ongeveer 15 procent van de totale beschikbaarheid van de elektriciteitsproductie in België. De kerncentrale produceert stroom goedkoper dan kolen en gas centrales en staat dus vooraan in de merit order. Het niet beschikbaar zijn van deze centrale heeft dan ook direct een bullish effect. De productie moet dan meestal worden overgenomen door duurdere centrales. 

Levensduur centrale Doel 

De centrale is gebouwd met de verwachting 30 jaar online te blijven. Het gevolg hiervan is dat de blokken 1 en 2 al in 2005 van het net zouden gaan. In overleg met de regering, via de Wet op Kernuitstap, werd besloten de centrales 10 jaar langer geopend te houden, dus tot en met 2015.  De blokken 1 en 2 werden in februari 2015 ook daadwerkelijk stil gelegd conform de Wet op Kernuitstap. In verband met de krapte van beschikbare capaciteit is na onderhandeling tussen Electrabel en de Belgische regering besloten de reactoren 1 en 2 weer in gebruik te nemen. Sinds eind 2015 zijn deze blokken dan ook weer beschikbaar. De sluiting van de reactoren 1,2 en 4 staat nu gepland voor 2025. Blok 3 zal conform huidige planning in 2022 definitief van het net gaan. 

De beschikbaarheid van de kerncentrales van Engie is ongeveer 90 procent, en behoren hiermee wereldwijd tot de beste 25 procent. Zonder investeringen is de levensduur van een kernreactor ongeveer 30 jaar. Door permanente actualisatie en modernisatie is het mogelijk deze centrale tot en met 2025 online te houden.

FANC weigert veiligheidsvergunning Doel 1 en 2 

Het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, is de nucleaire waakhond in België. Deze instelling heeft als doel het beschermen van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling. Met betrekking tot de Doelcentrale, specifiek voor blok 1 en 2, heeft het FANC onlangs wederom geen veiligheidsvergunning verstrekt. Er wordt niet specifiek aangegeven wat er nog niet akkoord is bevonden maar het heeft onder andere te maken met de beveiliging van de gegevens. Engie heeft aangegeven niet verrast te zijn door deze beslissing en dat men de benodigde werkzaamheden heeft ingepland in een actieplan dat volledig is uitgevoerd eind 2019. Aangezien het actieplan is goedgekeurd door de FANC is het de verwachting dat de centrale gewoon online zal blijven. Het FANC heeft expliciet aangegeven dat de huidige veiligheidsmaatregelen in combinatie met het actieplan van een gepast niveau zijn. Met de verstrekte vergunning kan de centrale geopend blijven tot en met 2025. 


Disclaimer