Kabinetsplannen gas

13 oktober 2017

Na de verkiezingen van 15 maart heeft het een recordperiode van 208 dagen nodig gehad om tot een akkoord te komen. Afgelopen week is het regeerakkoord gepubliceerd waarin aan wordt gegeven hoe het kabinet om wil gaan met het verbruik van gas in Nederland. De afname in gasverbruik zal vooral plaatsvinden na 2020, hoewel dit gecompenseerd kan worden door de meer elektriciteitsvraag uit gascentrales.

Het algemene doel van van deze regering is zich te gaan houden aan de afgesproken klimaat doelstellingen van Parijs in 2015. Dit zou betekenen dat er in 2030 49% CO2 reductie moet plaatsvinden ten opzichte van 1990. De meest recente cijfers uit 2015 laten een daling zien van slechts 12%, waarmee we achterlopen in Europa. Er zal veel moeten veranderen om de doelstelling te halen. Sterker nog, het kabinet heeft de ambitieuze doelstelling om het doel te verhogen naar 55% reductie in 2030.

In totaal moet er voor 56 Megaton aan CO2 gereduceerd worden waar in het regeerakkoord 18 Mton wordt bespaard door CO2 injectie en opslag. Een interessante weg aangezien er in Nederland veel weerstand is tegen proefprojecten en het enige pilot project gaat niet door omdat de grote spelers (Uniper en Engie) zich terug hebben getrokken per 15 september. Een andere grote reductie moet komen van de sluiting van kolencentrales, in totaal 12 Mton. De plannen voor sluiting van deze centrales ligt in 2030.

Er moet ook 7 Mton aan CO2 minder uitgestoten door energie paringen in de gebouwde omgeving. Het doel van het kabinet is om per jaar 30 tot 50 duizend woningen van het gasnetwerk te ontkoppelen en te verwarmen met elektriciteit. Daarnaast zullen tegen 2021, het einde van de kabinetsperiode, zo min mogelijk nieuw gebouwde huizen aangesloten zijn op het gasnetwerk. Dit is nog maar de start, in de jaren daarna moet dit stijgen tot 200.000 huizen per jaar, om in 2050 alle 6 miljoen huishoudens van het gasnetwerk af te hebben gehaald. 

In totaal moet er in de periode tot 2021 de gasvraag terug te brengen met 3 miljard kuub per jaar.

Hierdoor zou er minder gasvraag moeten komen waardoor de productie van het Groningenveld verder naar beneden kan worden gebracht. Naast de al aangekondigde verminderde productie van 1,5 miljard kuub tot 21.6 BCM, is het doel om nogmaals 1,5 BCM minder te produceren in 2021. Tegelijkertijd zal de productie nog vlakker worden waardoor storages een belangrijkere rol gaan spelen. In de periode na 2021 heeft de regering de ambitie om de productie nog verder terug te brengen.

De invloed op de gasprijzen op de korte termijn is beperkt, zoals in eerdere artikelen als is beschreven zal de markt pas echt gaan veranderen door afnemende vraag vanaf 2020. Wat wel een mogelijk effect kan hebben is de CO2 tax, waardoor de gascentrales eerder in de merrit order verschijnen dan kolencentrales, waardoor de vraag naar gas zal toenemen. Ten tijde van de aankondiging van het nieuwe beleid steeg de prijs voor 2020 kortstondig met 20 cent om vervolgens in lijn met de markt verder te handelen.

Disclaimer