Kabinet: einde gaswinning Groningen

29 maart 2018 

Op donderdag 29/03/2018 heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het nieuwe beleid ten aanzien van de gaswinning in Groningen bekendgemaakt middels een brief. De uitkomst van alle maatregelen is dat er in 2030 geen gas meer uit het Groninger gasveld zal worden gewonnen. 


Het beleid is erop gericht om de gaswinning in oktober 2022 naar 12 miljard kubieke meter (BCM) van het lopende gasjaar 2022 te brengen. Vanaf die datum zal de productie eerst naar 7,4 BCM/jaar gebracht worden. Daarna is het de bedoeling verder af te bouwen om in 2030 op nul uit te komen. Mogelijk zal de eerste stap, naar 12 BCM, een jaar eerder gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment staat de gaswinning uit het Groninger veld op 21,6 BCM in een gemiddeld jaar en op 27.0 BCM in een koud jaar.

Om de doelen te kunnen realiseren worden een aantal maatregelen genomen om de gaswinning te kunnen afbouwen:

 Maatregel  Reductie in BCM   Realisatie
 Uitbreiding stikstofinstallatie Zuidbroek  7  oktober 2022
 Omschakelen 45 industriële grootverbruikers naar H-cal gas of anderszins  3,4 2022 
 Omschakelen 125 overige industriële grootverbruikers naar H-cal gas of anderszins  1,0 2022 
 Afname vraag Duitsland, Frankrijk en België  2,2  per jaar
 Stikstofinstallatie EWE (Duitsland)  1,7  onduidelijk


Bovenop dit alles is het de bedoeling dat Nederlandse huishoudens gaan bijdragen aan deze reductie. De investeringen in o.a. de stikstofinstallatie worden doorberekend in de transportkosten. Ook is het de bedoeling dat bestaande woningen omgebouwd worden om aardgasvrij te worden, iets wat al in het regeerakkoord was opgenomen. Dit zou dan in eerste instantie door hybride verwarming (gas/warmtepomp) en later door alleen warmtepompen gerealiseerd moeten worden.

Al deze maatregelen samen zouden dan tot het volgende afbouwschema kunnen leiden:

Illustratie: Afbouw gaswinning Groningen 
Bron: www.rijksoverheid.nl

grafiek gaswinning groningen
Disclaimer