Jamaica coalitie en de powercurve

26 oktober 2017

In het regeerakkoord van Rutte III wordt een energieakkoord opgenomen dat loopt tot 2030.  Hierin staat dat alle kolencentrales voor 2030 dicht gaan. Het huidige energieakkoord loopt af in 2023, vanaf dit moment komt ook de subsidie die kolencentrales ontvangen voor het bijstoken van bio fuels te vervallen. De regering gaat daarnaast een minimum CO2 prijs invoeren. De huidige marktprijs voor CO2 certificaten is ruim 7 EUR, de minimum prijs voor CO2 wordt in 2020 18 EUR, en dit zal verder oplopen naar 43 EUR in 2030. De regering heeft ook aangegeven te gaan lobbyen in Europa voor vergelijkbare maatregelen in de andere landen in Europa.

Op dit moment is men in Duitsland begonnen met de onderhandelingen voor het vormen van een coalitie en uiteindelijk het maken van het regeerakkoord. Direct na de uitslag van de verkiezingen, op 24 september, stegen zowel de Duitse en Nederlandse powercurve. De stijging werd veroorzaakt door de winst van de Groenen in Duitsland. In Duitsland heeft nu de "Jamaica" optie de voorkeur waarbij de partij van Bondskanselier Merkel gaat regeren samen met de FDP en de Groenen.De Groenen hebben aangegeven dat ze een regeerakkoord alleen zullen steunen op het moment dat er afspraken worden gemaakt om de 20 powercentrales met de hoogste CO2 uitstoot te sluiten. Daarnaast is deze partij voorstander om, net als in Nederland, in 2030 geen kolencentrales meer online te hebben. Duitsland is in Europa een voorloper als het gaat om de productie van stroom via renewables als zon en wind. Aan de andere kant is echter ook het opgesteld vermogen bruinkool en steenkool nog altijd hoog. Op dit moment is er ruim 17 GW aan bruinkoolcentrales en 19 GW aan kolencentrales beschikbaar. De uitstoot van bruinkoolcentrales per opgewekte MW stroom is hoger dan bij kolencentrales maar de kostprijs ligt aanzienlijk lager.Op dit moment loopt Duitsland aanzienlijk achter om haar doelen met betrekking tot de uitstoot van emissies in 2020 te halen. Duitsland heeft als doel om in 2020 40 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990 het geval was. Op het moment dat er geen significante wijzigingen in het beleid gaan plaatsvinden komt de reductie van uitstoot uit op slechts 30 procent.

De komende tijd zullen we de onderhandelingen op de voet gaan volgen. Het is gebruikelijk dat  dit proces sneller gaat dan in Nederland. Op het moment dat Duitsland ook gaat kiezen voor hogere belastingen op CO2 uitstoot en of het uit-faseren van (bruin) koolcentrales zal de stroomprijs in Duitsland gaan stijgen en het verschil met de Nederlandse prijzen kleiner worden. Ook in Nederland zal dit een bullish effect hebben op de prijzen. Nederland importeert dan namelijk de stroom tegen hogere prijzen en zal mogelijk vaker gaan exporteren naar Duitsland.

Bronnen: www.nrc.nl, www.powerengineeringint.com

 
Disclaimer