Integratie BBL & TTF is een feit

8 januari 2018

De integratie van de BBL pijpleiding met het Nederlandse TTF balanceringsysteem zou de kosten voor transport moeten drukken. Per 1 januari zijn de flows ook toegenomen, evenals een uitbreiding van het balanceringsysteem van TTF. Waarschijnlijk zal op de volgende veiling van 15 januari geen maand capaciteit voor februari worden verkocht, de spread is te klein. Wel kan er op dagbasis alsnog capaciteit worden geboekt als de spread dit toelaat. 

In eerdere artikelen is geschreven over de integratie van de BBL pijpleiding bij het TTF balanceersysteem met als doel de kosten te verlagen en de flows te verhogen. Sinds 1 januari 2018 is dit ingevoerd, interessant is om te kijken of er al effecten merkbaar zijn.

De onderstaande grafiek laat de flows op uurbasis zien vanaf 1 december 2017 tot 7 januari 2018. De rode lijn die horizontaal door de grafiek loopt is de capaciteit die gereserveerd is voor de eigenaren van de pijpleiding zoals Gazprom en Uniper. Dit is belangrijk aangezien deze partijen in het oude schema lagere kosten hadden voor flowen dan partijen die op de veiling capaciteit kochten. Van de totale capaciteit van 52 mcm/dag (oftewel 2.2 mcm/uur) is 40% (0.9 mcm/uur) in handen van de eigenaren. Zelden kwam de situatie voor dat andere partijen capaciteit kochten, de kosten waren te hoog. 

De daadwerkelijke flows laten tot 13 december duidelijk zien dat alleen de eigenaren gas vanuit Nederland naar Groot-Brittanie hebben verscheept. Op 13 december werd duidelijk dat de grote olie/gas pijpleiding Forties voor twee weken afgesloten zou worden, wat voor spanning zorgde in de Britse markt. Door het wegvallen van Rough storage is het eiland sterk afhankelijk van alle import, een outage aan een grote pijpleiding liet de prijzen sterk stijgen.

De spread tussen TTF en NBP steeg hierdoor wat zorgde dat de kosten voor de pijpleiding binnen de marges vielen, de capaciteit werd maximaal benut in de koude dagen voor de Britse kerst. Tussen kerst en nieuwjaar was de vraag (en daardoor de prijs) lager op NBP waardoor het niet meer interessant was om gas te flowen tegen de kosten van de veiling, voor de eigenaren bleef het wel lucratief. 

Vanaf 1 januari is te zien dat de flows weer langzaam maar zeker toenemen. De kosten zijn met ongeveer 20% gedaald om capaciteit te boeken, hierdoor wordt een deel van de beschikbare capaciteit benut. Echter, er is op dit moment nog niet genoeg interesse om de volledige capaciteit te benutten.

Het voordeel voor de Nederlandse markt is dat het balanceringsysteem van TTF groter is geworden. Doordat de BBL pijpleiding nu een onderdeel is van het systeem, is er meer flexibiliteit beschikbaar. Bij een short in het systeem kan de druk in de pijpleiding iets verlaagd worden om te balanceren. Hierdoor zouden er minder vaak onbalans calls in het systeem moeten voorkomen, maar het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen.

Voor februari zijn de kosten om te flowen ongeveer 1.75 €/MWh, terwijl op dit moment de spread tussen TTF en NBP 1.60 €/MWh is. De kans lijkt klein dat er maandcapaciteit zal worden gekocht op de veiling van 15 januari. Mogelijk zal er wel op dagbasis capaciteit worden gekocht in de aankomende weken.Bron: https://www.bblcompany.com/operational-data/current-flow

Disclaimer