IEA ziet toekomst zonnig in 

22 oktober 2019

De opwek van duurzame energie ontwikkelt zich in hoog tempo. Volgens de World Energy Outlook 2019 van de International Energy Agency (IEA) neemt de duurzame elektriciteitsopwekking tot 2024 met 50% toe. Goed nieuws! Maar het heeft ook een keerzijde op de elektriciteitsmarkt, namelijk de zekerheid van levering.

Jaarlijkse outlook IEA

In 1973 richtten 30 landen samen de International Energy Agency (IEA) op. De IEA heeft als doel een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de energiewereld.

Maandag werd de World Energy Outlook 2019 gepresenteerd over duurzame energiebronnen. Hierin kijkt de IEA onder meer naar de opwek van elektriciteit en hoe deze zich tot en met 2024 kan ontwikkelen.

Volgens het realistische scenario neemt de duurzame elektriciteitsopwekking met 50% toe. In 2018 was er 2.500 GW aan duurzame bronnen geïnstalleerd en daar wordt 1.200 GW aan toegevoegd. 

Toename duurzame bronnen China en Europa

Vooral in China groeit de duurzame opwekking sterk. China installeert de komende jaren 40% van dit vermogen, dat is 500 GW. Europa staat op de tweede plek. Hier voegen we 190 GW aan duurzame bronnen toe.

De groei zit vooral in zonne-energie en dus PV-panelen. Naar verwachting neemt het geïnstalleerde vermogen 2,5 keer toe tot 1,2 TW in 2025. Deze groei zit met name in de Chinese industriële zonneparken. In Europa komt de groei vooral van lokale panelen op daken van gebouwen en huizen.

Nederland wordt als één van de groeilanden genoemd in het IEA-rapport. Mits het netwerk het aankan. Ook het overheidsbeleid is een bepalende factor, bijvoorbeeld op het gebied van salderingsregelingen voor huishoudens en bedrijven. 

Impact energiemarkt: verhouding base peak onder druk 

Deze ontwikkeling kan de verhouding tussen base en peak onder druk zetten. Elektriciteit wordt namelijk alleen tijdens peakuren opgewekt. We zien in de ontwikkeling van de base-peakspread sinds 2016 dat de dalen in de zomer wel dieper worden.

Natuurlijk hangt dit enorm af van hoe zonnig een zomer is. Maar ook hierin zien we de afgelopen jaren een stijgende lijn. De hoge piek in november 2016 werd veroorzaakt door de lage beschikbaarheid van Belgische kerncentrales, met hoge prijzen als gevolg. 

Ook interessant: Spotmarkt (juni) ontregeld door groot aanbod renewables.

Klopt de voorspelling van de IEA, dan komt deze verhouding nog verder onder druk te staan. Vooral in de zomermaanden. 

In de forwardcurve is deze ontwikkeling niet zichtbaar. Sterker nog, de base-peakspread loopt in de komende jaren op van 7,50 per MWh voor 2020 naar 9,90 euro per MWH in 2023. Dit komt door de uitfasering van de Europese kerncentrales. Veel baseloadproductie verdwijnt hierdoor en die wordt niet volledig gecompenseerd door duurzame energie.

In plaats van import van elektriciteit uit Duitsland gaan we hoogstwaarschijnlijk juist exporteren. Dit geeft risico voor dagen met weinig wind en zon. Op voorhand wordt dit geprijsd. Of dit terecht is, is nog een discussiepunt.

Grafiek base-peak spotprijzen