Hogere kolenprijs zet Spark Spread hoger

17 juli 2017

De Spark Spread staat sinds lange tijd weer positief voor het product Cal 18 Power NL Base. Dit wordt veroorzaakt door een hogere kolenprijs en lagere gasprijs. 

De Spark Spread is de bruto marge die een stroomproducent maakt door het verkopen van elektriciteit die wordt geproduceerd door de centrale en het inkopen van de benodigde hoeveelheid gas.  De Spark Spread van een centrale is dus afhankelijk van de stroomprijs, de gasprijs en de efficiency van de centrale. 

Sinds 20 maart 2018 is de kolenprijs, API 2 Cal 18, met ruim 14 procent gestegen. Doordat in Nederland stroom deels wordt opgewekt via kolencentrales werd ook stroom duurder. Gedurende deze periode van prijsstijging is de Dark Spread, de bruto marge van de stroomproducent, nagenoeg onveranderd gebleven. Producenten die stroom opwekken via kolencentrales hebben dus, ondanks de gestegen stroomprijzen, geen voordeel hieruit kunnen halen, dit in tegenstelling tot eigenaren van gascentrales. 

Bij een efficiency van 50 procent heeft een gascentrale 2 MWh gas nodig op 1 MWh stroom op te wekken. De spread is dan ook eenvoudig te bereken. Bij een stroomprijs van 35 EUR, een gasprijs van 16 EUR en een efficiency van 50 procent is de Spark Spread 3 EUR. De producent ontvangt 35 EUR voor 1 MWh stroom en betaalt 32 EUR voor het gas dat nodig is om het stroom op te wekken en te leveren. 

De spread die net is berekend is de Dirty Spark Spread.  Er wordt gesproken van Dirty Spark Spread omdat er nog geen rekening is gehouden met de kosten die worden gemaakt voor de inkoop van de emissierechten. De stroomproducenten moeten, conform het Emission Trading Schemee of ETS, emissierechten inkopen. Dit gaat ten koste van de brutomarge. Om de Clean Spark Spread te berekenen hoeven we dus alleen maar te weten hoeveel CO2 er per MWh wordt uitgestoten bij het productieproces en uiteraard de CO2 prijs. Een centrale met een efficiency van 50 procent stoot ongeveer 0.37 ton CO2 uit bij de productie van 1 MWh stroom. Bij een CO2 prijs van 5 EUR  per ton betaalt de stroomproducten dus nog 1.85 EUR aan emissierechten wat direct ten koste gaat van de marge. In het voorbeeld komt de Clean Dark Spread dan dus uit op 3 EUR - 1.85 EUR = 1.15 EUR. 

grafiek dark spread vs spark spread

In de bovenstaande grafiek is zichtbaar dat de Clean Dark Spread, zichtbaar op de linker as, voor het product Base Power NL Cal 18 ondanks de gestegen stroomprijzen ongeveer gelijk is gebleven. Op de rechter as is de Clean Spark Spread zichtbaar van een gascentrale met een efficiency van 50 procent, voor het product Cal 18 NL. Deze spread is de afgelopen jaren vooral negatief geweest maar door de gestegen stroomprijzen op dit moment voor het product Base Cal 18 NL positief.  

De Dark Spread is dus nog altijd hoger dan de Spark spread en verandert de merit order in Nederland niet. In het voorbeeld is echter wel uitgegaan van een gemiddelde efficiency van 50 procent. De moderne gas centrales hebben een hogere efficiency dat kan oplopen tot wel 58 procent. Zo is op dit moment, en ook voor de Cal 18, de Claus C centrale in Maasbracht niet beschikbaar, deze plant staat in de mottenballen. Een verder stijgende kolenprijs kan dus, bij een gelijkblijvende gasprijs, ervoor zorgen dat dergelijke plants weer in het geld komen en in de merit order de plaats in gaan nemen van kolencentrales. 

Disclaimer