Hoger beroep in productie Groningengas

10 juli 2017

Donderdag zal de Raad van State de bezwaren aanhoren met betrekking tot de verminderde productie van Gronings gas. Veel partijen in de provincie willen een verdere verlaging, de NAM wil juist duidelijkheid over de grenzen waarbinnen het mag opereren. De verwachting is niet dat de Raad de grens verder zal verlagen, in de voorlopige uitspraak (24 miljard m3) zijn de belangrijkste bezwaren van tafel geveegd. Minister Kamp heeft daarna nog besloten de productie met 10% te verlagen tot 21,6 miljard m3. De uitspraak is over enkele weken maar zal waarschijnlijk weinig prijsinvloed hebben. 

In juni 2015 heeft de overheid besloten de productie van het Groningen gas te verlagen naar 33 miljard kuub per jaar. Dit met het oog op het toenemende aantal aardbevingen in de provincie. Hierop kwamen 40 bezwaarschriften binnen die vonden dat deze verlaging onvoldoende was om de veiligheid te garanderen. Op 18 november 2015 diende het hoger beroep en besloot de Raad van State dat de productie verder omlaag moest naar 27 miljard kuub per jaar met een verhoging naar 33 miljard kuub bij koude winters. De raad oordeelde dat het onnodig is om constant 33 miljard kuub te winnen, de leveringszekerheid kan worden voldaan bij 27 miljard.

In september 2016 besloot minister Kamp om de productie van Groningen verder te verlagen tot 24 miljard m3 gas wat volgens de minister voldoende moet zijn om aan de verplichtingen te voldoen en de kans op aardbevingen te verkleinen. Hierop kwamen weer een aantal bezwaren binnen, groeperingen van bewoners die willen dat de gaswinning terug wordt gebracht naar maximaal 12 miljard kuub of zelfs helemaal stopt. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde om nog eens 10% te reduceren en vooral gelijkmatig te winnen, zowel in de zomer als de winter. Minister Kamp ging mee in deze visie en besloot op 18 april 2017 de winning te beperken tot 21,6 miljard kuub gas per jaar tot aan 2020. Op dit besluit zijn 22 bezwaarschriften ingediend, wederom van partijen die nog verder willen verlagen en hebben deze al ingediend voor de extra verlaging van 10%. In een voorlopige uitspraak in januari 2017 heeft de Raad besloten dat 24 miljard m3 op dat moment voldoende beperking is. Er is geen toename van aardbevingen gesignaleerd en een verdere beperking zou problemen opleveren voor leveringszekerheid.

Naar aanleiding van de 10% extra reductie, heeft de NAM een bezwaar ingediend. De exploitant van de gasvelden (eigendom van Shell en ExxonMobil) stelt dat het huidige beleid onduidelijk is en daarom niet veilig. Als argument wordt gebruikt dat in 2016 de 24 miljard een veilige grens leek en in 2017 ineens niet meer op advies van de SodM en kwam er de extra verlaging van 10%. Daarom wil de NAM het beleid laten toetsen door de Raad van State om duidelijk te krijgen welke grenzen er zijn waarbinnen de NAM mag opereren.

Op 13 juli zullen alle partijen gehoord worden en een uitspraak wordt ongeveer 6 weken later verwacht. Een belangrijke afweging voor de rechters zal zijn of Nederland aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, hierop is in 2015 het plafond verlaagd. In de voorlopige uitspraak van januari 2017 zijn veel factoren meegenomen om niet verder te verlagen dan 24 miljard kuub, wat al een enorme afname is van de 53 miljard kuub gas geproduceerd in 2013. De verwachting op dit moment is dat de Raad de huidige bovengrens zal aanhouden van 24 miljard, waarbij de minister natuurlijk minder mag produceren. Op de klacht van de NAM is het lastig om een verwachting te geven, ze vragen niet om een verhoging maar om een waardering op de risico analyses van de SodM. Voor de productie zal dit waarschijnlijk geen invloed hebben en daarom op de prijs ook niet.

Disclaimer