Het weer en de vraag naar elektriciteit

26 januari 2017

De afgelopen weken hebben we vrij extreme omstandigheden gezien die er in combinatie voor zorgden dat elektriciteitsprijzen in grote delen van Europa piekten. Zelfs in Duitsland, waar elektriciteitsproducenten gebukt gaan onder lage marktprijzen, vielen prijzen op sommige dagen uit boven de €100. We hebben kunnen zien dat een combinatie van factoren hier aan ten grondslag ligt. Zo kennen we de problemen met kerncentrales in Frankrijk en Belgie, en zorgt het uitblijven van de wind voor een lage hoeveelheid elektriciteitsproductie uit windmolens. 

Naast deze factoren die maken dat het aanbod van elektriciteit niet op het niveau is dat kan worden verwacht, was er de afgelopen weken het koude weer dat sterk van invloed is op de vraag naar elektriciteit in de regio. Om een beeld te krijgen van wat deze kou betekent voor de vraag in West-Europa kunnen we kijken naar het volume dat deze weken werd gevraagd en hoe dit zich verhoudt tot andere perioden. 

Het is duidelijk te zien dat de vraag in West-Europa stukken hoger ligt als er zich een koude spell voordoet zoals de voorbije week. Als we de gecombineerde vraag vanuit Frankrijk en Duitsland vergelijken met de vraag die we voor komende week zien is het verschil groot. De afgelopen week was de vraag gemiddeld 175 GW op een werkdag, tegen gemiddeld 155 GW op een een werkdag in de aankomende week. Het langjarig gemiddelde ligt in deze periode op zo'n 160 GW. De 20 GW aan verschil tussen de afgelopen week en de aankomende week is meer dan de totale vraag vanuit Nederland. 

Dit effect van weer op de vraag is zeer verschillend als je landen onderling gaat vergelijken. De vraag in Duitsland en Nederland neemt minder toe dan gemiddeld. Zo is de vraag in Duitsland de afgelopen week met 72 GW zo'n 5 GW meer dan de aankomende week. In Nederland is het verschil nog kleiner (16 GW vs 15.5 GW). Niet heel verrassend komt het grote verschil uit Frankrijk (85 GW vs 70 GW), en Belgie (11 GW vs 10 GW). 

De vraag is in Belgie en Frankrijk specifiek zo afhankelijk van de temperatuur omdat veel woningen en kantoren worden opgewarmd door elektrische verwarming. In Duitsland en Nederland is dit effect veel minder merkbaar omdat in deze landen het overgrote deel van de verwarming door gasverbranding gebeurt. 

Dit maakt ook dat de verschillen in vraag tussen zomer- en wintermaanden zoveel groter zijn in Frankrijk en Belgie. Daarbij komt dat de productie uit zonne-energie zoveel lager is in de winter dan in de zomer, door het geringe aantal uren (kwaliteits)zon. Dat maakt dat Europa 's winters meer afhankelijk is van conventionele energie (en windenergie) dan in de zomer. Als deze het ook laten afweten, zoals de voorbije weken het geval was, worden centrales tijdelijk ingeroepen om het gat te dichten. Deze centrales zijn stukken duurder in productie, vooral ook omdat ze maar voor een korte periode worden ingeroepen. Daarom zien we zulke hoge prijzen op de markt in de voorbije weken.

Disclaimer