16 november 2020 - Gerard Koops 

Leestijd: 2 minuten

De afgelopen maanden zagen we de markt aan de voorkant flink omhoog gaan. De gasmarkt was in het tweede kwartaal natuurlijk hard omlaag gegaan toen de corona-crisis uitbrak en de maatregelen om het virus in te dammen keihard op de rem van de economie trapten.

Herstel door verruiming maatregelen

Enig herstel was dus wel te verwachten bij het verruimen van de maatregelen. Het is echter opvallend dat het prijsniveau op de hele korte termijn, DayAhead, hoger is dan net voordat de crisis uitbrak.

Lage prijzen eind vorig jaar

Er zijn een aantal zaken die de prijs aan het einde van vorig jaar omlaag zetten. Het was een warme winter en de gasopslagen waren hierdoor nog ver vol. Er was veel vloeibaar gas (LNG), er was meer productie en de spreads waren in het voordeel van Europa ten opzichte van Azië. Tel daarbij op dat er veel import was en geen of nauwelijks onderhoud en het is logisch dat de prijzen zo laag waren.

Markt weer in evenwicht

We kunnen wel stellen dat de markt met de winter voor de deur en bij temperaturen die op het langjarig gemiddelde liggen, normaal weer dus, zo goed als in evenwicht is. En dan blijven er per saldo twee zaken over die het prijsniveau direct bepalen: het weer en de toevoer van LNG.

Spread van LNG nog te wijd

Het gaat nog wel even duren voordat LNG deze kant op komt. We zien de prijzen in Azië wel wat omlaag komen, maar de spread is nog steeds te wijd om schepen deze kant op te sturen. En dan nog duurt het even voordat een schip ook daadwerkelijk in de haven ligt om de lading te lossen.

Het weer bepaalt

Dus blijft er maar één factor over die de marktrichting voor de korte termijn bepaald. En dat is het weer. Als het koud wordt gaan de prijzen omhoog, als het warm wordt gaan de prijzen omlaag. Als vuistregel. Er zit echter nog wel een addertje onder het gras. De vraag bij normaal weer neemt ook toe. Tot en met februari, daarna draait het weer.

Begin volgend jaar uitstroom van storages

Dus een trend omhoog van de prijzen bij normaal weer ligt ook in de lijn der verwachtingen. Maar dat is door de markt ingecalculeerd. De situatie verandert overigens vanaf januari. Dan gaan er storages uitstromen. Sommigen verplicht, zoals in Frankrijk, sommigen economisch. Maar op dit moment bepaalt het weer dus de richting van de prijzen.