Hervorming Emission Trading Scheme in meer detail

3 maart 2017

Europese milieuministers hebben afgelopen dinsdag overeenstemming bereikt over beperking van het aantal emissierechten in een komende herziening van het Europese systeem voor handel in emissierechten (Emission Trading Scheme of ETS). De prijzen van emissierechten stegen daarop licht. Het akkoord zal de uitgangspositie zijn in onderhandelingen met het Europees Parlement over een definitieve hervorming van het systeem voor de periode na 2020.

De raad besloot tot een jaarlijkse vernietiging van overtollige emissierechten. Overtollige rechten zullen worden opgenomen in een reservefonds maar zijn daarmee nog niet geheel verdwenen. In theorie kunnen ze terugkomen op de markt mocht er ooit een tekort ontstaan. Probleem in het huidige ETS is echter een overschot, waardoor de marktprijs erg laag ligt. De laatste tijd ligt de prijs rond € 5. Het nieuwe beleid houdt in dat emissierechten boven het geveilde aantal rechten van het voorgaande jaar vervolgens worden vernietigd opdat ze niet meer terug kunnen komen op de markt.

Deze vernietiging van rechten zal vanaf 2024 jaarlijks plaatsvinden. En het was ook deze vernietiging waarover in de laatste fase van de onderhandeling tussen verschillende EU landen werd gestreden. De voorzitter had een voorstel neergelegd waarin slechts werd gesproken over een éénmalige vernietiging. Er is nu dus afgesproken om deze exercitie ieder jaar te herhalen. Dit omdat het steeds goedkoper wordt om hernieuwbare energie te maken, en dus zou het ook ieder jaar eenvoudiger moeten worden om dit de vervuilende productie te vervangen.

De Milieuraad besloot daarnaast tot een jaarlijkse reductie van het totaal aantal rechten met 2,2%, terwijl minister Dijksma van de Tweede Kamer de opdracht had gekregen te streven naar 2,4%. Twee weken geleden koos het Europees Parlement voor een zelfde reductiepercentage van 2,2% en kreeg een amendement om dit te verhogen tot 2,4% geen meerderheid. Op dit punt hebben Milieuraad en parlement dus alvast overeenstemming in de komende onderhandelingen.

De markt leek van de week enigszins onder de indruk van de positie van de Milieuraad. De prijs van emissierechten per ton CO2 stond voor de vergadering nog op € 5,26 en is bijna vierentwintig uur later gestegen tot €5,86. Toch was het optimisme van korte duur. De prijsstijging is inmiddels alweer grotendeels verdwenen. Handelaren kijken toch nog altijd zeer pragmatisch naar de invloed die veranderingen hebben op de huidige prijzen en aangezien het beleid waar de Milieuraad mee komt pas vanaf 2020 een effect gaat hebben is het nog te vroeg om daarvan effect te ondervinden,


Disclaimer