5 februari 2019

We weten natuurlijk nooit zeker of de gasmarkt de bodem heeft geraakt. Maar het lijkt er wel op dat de risicopremies die betaald werden voor de winter, bijna uit de prijzen zijn verdwenen. De prijzen daalden de afgelopen twee maanden flink, vooral in januari.

Veranderingen gasmarkt deze winter

Er is nog maar anderhalve wintermaand over. En er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat de gasprijzen op een veel lager niveau zijn uitgekomen. 

1. Hoog prijsniveau gas

Voor en aan het begin van de winter was het prijsniveau erg hoog. Dat leidde tot: 

  • Aanvoer van LNG vanuit verschillende delen van de wereld. Het was erg warm in Europa, maar ook in Azië. Maar in Europa waren de prijzen het hoogst, dus de LNG-schepen kwamen onze kant op.
  • Veel aanbod van gas uit Rusland en Noorwegen.

2. Opslagniveaus 

  • Aan het begin van de winter waren de niveaus te laag voor de tijd van het jaar. Vooral in Duitsland en Oostenrijk. En de risico’s die dat met zich meebrengt, zorgde voor hoge prijzen. Vooral in het tweede deel van de winter in het huidige kwartaal.
  • Door de warme winter werd er minder gebruik gemaakt van het gas in de opslagen. Hierdoor verdwijnen de risicopremies. Er zit nog genoeg gas in opslag om kou te kunnen opvangen.

3. De weersverwachtingen

  • De weersverwachtingen zien er relatief warm uit. In elk geval de komende twee weken, waarin de temperaturen boven het langjarig gemiddelde liggen. Dat haalt alweer een stuk van de resterende wintermaanden af. 

Maar zitten we nu op de bodem van de gasmarkt?

Dat zou niet vreemd zijn. Een aantal factoren wijzen erop dat we op de bodem van de gasmarkt zitten:

  • Er komt bijna geen LNG meer naar Europa. Het is nu interessanter om het gas elders te verkopen.
  • We hebben de afgelopen maanden constant een bijna maximale aanvoer van gas uit Rusland en Noorwegen gehad. Dat kan alleen maar minder worden. Er komt bijvoorbeeld wat onderhoud aan het Noorse gasnet aan. Dat kan nu prima worden opgevangen, maar het zorgt wel voor minder kans op een verdere daling. 
  • Het warme weer is nu wel in de prijzen verwerkt. Dat wil zeggen dat de risicopremies tot een minimum zijn gedaald. 
  • Eigenlijk zou elke verandering een hogere prijs betekenen. Alleen nóg langer en nog warmer weer zou tot nog lagere prijzen kunnen zorgen. 

Gasmarkt richting de zomer

Het lijkt er dus wel op dat we in elk geval dicht bij de zomer zitten. 

We zien wel dat het prijsverschil tussen de zomermaanden van dit jaar en die van de aankomende winter verder uit elkaar gaan lopen. De zomer is sneller goedkoper geworden dan de aankomende winter. Het warme weer is hiervan de oorzaak. Door het warme weer is het opslagniveau hoog, en dat maakt de vraag naar gas in de zomer lager.  

 

Disclaimer