10 juli - Gerard Koops

Leestijd: 2 minuten

Wat betekent jaarlijks onderhoud gasnetwerk voor de gasprijzen?

De zomer is aangebroken en dat betekent traditioneel dat er onderhoud aan het gasnetwerk plaatsvindt. Ook dit jaar. Wat betekent dat voor de gasprijzen?

Waarom onderhoud gasnetwerk in de zomer?

Groot onderhoud aan het gasnetwerk vindt meestal in de zomer plaats. Bij voorkeur in het derde kwartaal. De reden hiervoor is simpel: de prijzen zijn dan het laagst. 

Groot onderhoud aan deze gasnetwerken

Voor zover nu bekend, vindt er de komende tijd onderhoud plaats aan deze gasnetwerken.

  • Tot 11 juli was er groot onderhoud aan de gasleiding tussen Yamal en Duitsland. Deze loopt via het knooppunt Mallnow in Polen. Impact: beperking van de gastoevoer naar Duitsland met ongeveer 70 miljoen kubieke meter (mcm) per dag.
  • Vanaf 14 juli is er twee weken onderhoud aan de Nord Stream, die door de Baltische zee naar Duitsland gaat. Impact: een vermindering van 160 mcm per dag. En dat is behoorlijk veel. 
  • Eind augustus tot en met eind september is er onderhoud aan het Noorse gasnetwerk. Impact: een vermindering van 50 mcm per dag.

Dit onderhoud is interessant. Niet per se om het onderhoud zelf, dat is al een tijdje bekend. Maar wel om de reactie van de markt. 

Reactie markt op onderhoud gasnetwerken 

In de aanloop naar het onderhoud, stegen de prijzen voor eind juni en begin juli. De verminderde aanvoer van vloeibaar gas (LNG) speelde hier ook in mee, maar was minder van belang dan het onderhoud. 

Maar halverwege de eerste onderhoudsperiode op het Russisch-Duitse netwerk, daalden de gasprijzen fors. Dat kwam door de grotere aanvoer van LNG en doordat er iets meer gas uit Noorwegen kwam. 

Het tekort aan gas werd opgevuld door gas uit de gasopslagen te halen. Maar deze zitten zo vol, dat dat weinig uitmaakt. De impact is dus minimaal. En dat is geen verrassing, want we zagen dit vorig jaar ook al. 

De komende weken krijgen we dus het onderhoud aan Nord Stream. Maar omdat er nog steeds meer dan genoeg gas is, verwachten we dan geen stijgende prijzen. Toch blijft dit altijd iets om goed in de gaten te houden.