Grensoverschrijdend stroom transport

Nederland heeft een centrale rol in de Europese stroommarkt. Via grensoverschrijdend transport is Nederland verbonden met Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. Deze transportcapaciteiten worden deels commercieel ingezet met als gevolg een verdere mate van prijsharmonisatie in Europa, prijsverschillen worden dus kleiner. Op dit moment werkt Tennet aan diverse projecten om het grensoverschrijdend transportcapaciteit te vergroten. In 2019 komt de Cobra kabel, een verbinding met Denemarken, online. Eind 2017 wordt de nieuwe verbinding tussen Doetinchem en Wesel in gebruik genomen. Daarnaast wordt de capaciteit tussen Meeden en Diele vergroot. Hieronder het overzicht. 

Nor-Ned - Kabel 

De Nor-Ned kabel verbindt  het hoogspanningsnetwerk van Noorwegen met dat van Nederland. De kabel loopt van Feda (Noorwegen) naar Eemshaven (Nederland). De kabel is in 2008 commercieel in gebruik genomen en heeft een capaciteit van 700 MW.  Om deze connectie tot stand te laten komen moest 580 kilometer kabel worden getrokken over de bodem van de Noordzee. De stroomprijzen liggen in Scandinavië gedurende het hele jaar onder het niveau van de Nederlandse stroomprijzen. Vandaar dat Nederland via deze verbinding vooral stroom importeert.

BritNed - Kabel

De BritNed Kabel verbindt het National Grid (Uk) met het netwerk van Tennet (Nederland). De kabel loopt van de Maasvlakte naar het eiland Grain. Het eiland Grain is gelegen in de monding van de Theems. De kabel is commercieel in gebruik genomen op 1 april 2011. De capaciteit van de kabel is 1 GW. De kabel is 259 kilometer lang waarvan 9 kilometer over land. De kabel kan in beide richtingen transporteren. De flow wordt commercieel bepaald waarbij de prijs dus leidend is.  De prijzen in het Verenigd Koninkrijk liggen hoger dan in Nederland. De flow is dus over het algemeen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk.

COBRA - Kabel

In 2014 is definitief besloten de COBRA kabel te gaan leggen. Deze kabel verbindt Endrup (Denemarken) met Eemshaven (Nederland). De capaciteit van deze verbinding is 700 MW. Deze kabel is nog niet operationeel. Men is reeds gestart met de aanleg maar verwacht dat de kabel pas in 2019 commercieel in gebruik zal worden genomen. De kabel heeft een lengte van 325 kilometer. De verwachting is dat Nederland vooral stroom zal importeren vanuit Denemarken omdat de prijzen in Denemarken over het algemeen onder de Nederlandse prijzen liggen. In Denemarken heeft windenergie een grote bijdrage aan de totale elektriciteitsproductie. Het voordeel voor Denemarken is de leveringszekerheid. Op dagen dat het windstil is of dat er minder wind wordt geproduceerd dan verwacht kan men stroom importeren vanuit Nederland. 

Wisselstroomverbindingen met België 

Er zijn twee wisselstroomverbindingen tussen Nederland en België. Er loopt een verbinding van Borssele (Nederland) naar Zandvliet (België )en er is een verbinding tussen Maasbracht (Nederland)  en Van Eyck (België).  Deze stroomverbindingen maken onderdeel uit van het Flow Based model  dat is ontwikkeld voor Centraal West Europa. Dit model optimaliseert de orders van alle gekoppelde spotmarkten rekening houdend met de fysieke transport beperkingen. Gevolg is dus dat ook hier de prijs bepalend is voor de richting van de flow. Over het algemeen importeert Nederland stroom in de zomer vanuit België en in de winter is dit andersom. Zo kan België in de winter, waar men deels stroom gebruikt voor verwarming, importeren vanuit Nederland en in de zomer de renewable overschotten exporteren. 

Wisselstroomverbindingen met Duitsland

Er zijn op dit moment drie wisselstroomverbindingen actief tussen Nederland en Duitsland. Er is een verbinding tussen Meeden (Nederland) en Diele (Duitsland), tussen Hengelo (NL) en Gronau (DE) en tussen Maasbracht (NL) en Selfkant (DE). De markt kan ongeveer 2500 MW van deze capaciteit optimaliseren. Dit gaat via het Flow Based model voor Centraal West Europa. Op dit moment wordt er gewerkt aan de verbinding tussen Meeden en Diele, de capaciteit wordt vergroot. Als alles volgens plan verloopt heeft deze verbinding vanaf 2019 300 MW extra capaciteit.

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een 4de hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem (NL) en Wesel (DE). Deze verbinding heeft een capaciteit van 1500 MW en wordt eind 2017 in gebruik genomen.

De stroomprijzen in Duitsland liggen gemiddeld onder het niveau van Nederland.  Volgens het Flow Based Model principe importeert Nederland dan ook meestal vanuit Duitsland. In Duitsland loopt men voorop met renewable energie. Wind en zonnestroom is al een aanzienlijk deel van de totale energieproductie.  Daarnaast wordt er in Duitsland ook veel stroom opgewekt via Bruinkoolcentrales en Kerncentrales. Deze centrales zijn goedkoper dan de kolen en gas centrales in Nederland. Dit overschot wordt geëxporteerd. Op dagen dat zowel de zon als de wind het laat afweten importeert Duitsland stroom vanuit Nederland. 

's-Hertogenbosch

REM Wholesale Markets, Essent


Disclaimer