Gaswinter 2017/2018

28 september 2017
Op 1 oktober gaat officieel de gaswinter 2017/2018 in, wat voor de gasmarkt een belangrijk moment is. Meestal het moment dat storages gaan wisselen van injecties naar withdrawals, contracten worden doorgerold en piekproducten in levering gaan. Hoe staan de storages in de belangrijkste gaslanden er voor, hoeveel capaciteit is beschikbaar en welke rol kan LNG gaan spelen?

Productie:

De productie voor aankomende winter in Europa zal vooral worden geleverd uit 3 verschillende gebieden, het Groningenveld, Noorwegen en Rusland. Voor Groningen is de zaak duidelijk, er mag maximaal 21,6 miljard m3 (bcm) gas geproduceerd worden en dat zo gelijkmatig mogelijk over het jaar. Alleen bij koude winters mag er maximaal 27 bcm gas gewonnen worden, Nederland levert ongeveer 10% van de gasvraag in Europa.

Noorwegen zal vooral belangrijk zijn voor Engeland, zeker nu daar de flexibiliteit is weg gevallen van Rough storage. Het land levert 23% van de benodige gasvraag in Europa wat neerkomt op 115 miljard m3. Voor aankomende winter is de productiecapaciteit van het grote Troll veld verhoogt met 3 bcm en dit kan flexibel worden ingezet bij hoge vraag.

Rusland is de grootste leverancier met 155 bcm oftewel 31%. Veel Russisch gas komt via lange termijn contracten richting Europa, maar het land kan eenvoudig de productie verhogen als de prijs hoog is.

De belangrijkste pijpleidingen binnen Europa hebben afgelopen zomer onderhoud gehad zodat er geen geplande onderbrekingen zullen zijn gedurende de winter. De Interconnector tussen Belgie en Engeland heeft een verschil nodig van 2 pence/therm (0,6 €/MWh) wat waarschijnlijk de hele winter het geval zal zijn door het ontbreken van Rough storage.

Bij 0.65 €/MWh zal de capaciteit van de BBL pijpleiding gaan flowen maar hier is minder capaciteit beschikbaar om op dagbasis te nomineren.

Vanuit Rusland komen de Nordstream, Yamal en Brotherhood pijpleidingen richting Europa, ook hier zijn de meeste flows in lange termijn contracten vast gelegd maar er is voldoende capaciteit beschikbaar om bij een koude periode extra te kunnen leveren. Het effect is vooral zichtbaar op de Duitse markt, deze handelt tot 1 euro per MWh lager dan TTF.

Storages:

In voorgaande artikelen is gekeken naar de storage levels in Nederland en deze liggen onder de waardes van vorig jaar. Als we kijken naar Europa over het geheel, zien we dat de storages in Europa minder gevuld zijn dan voorgaande jaren. De verschillen per land zijn duidelijk aanwezig, waar Italië op het niveau van vorig jaar zit zitten veel landen een aantal procenten lager. Vooral Engeland heeft veel minder gas in storage, waar Rough storage al niet meer wordt mee gerekend in deze getallen! Bij een koude start van aankomende winter kunnen de storages snel leeg worden getrokken wat een prijsrisico met zich mee brengt voor het eerste kwartaal van 2018.

grafiek storage levels in europa

LNG:

Al enige tijd wordt er overgesproken dat de import van LNG zal toenemen in Europa. Via Qatar of sinds kort vanuit de Verenigde Staten. Mogelijk zou dit de markt kunnen balanceren in een koude periode wanneer de prijzen hoog zijn. Op dit moment is ongeveer 10% van het geleverde gas in Europa LNG wat vooral uit Qatar komt. De export vanuit de VS richting Europa is erg beperkt, dit gaat vooral richting Mexico. Europa heeft de lagere gasprijzen in vergelijking met Azie waardoor er eerder LNG die kant op wordt verscheept, alleen bij een flinke stijging van de prijzen wordt het interessant voor exporteurs om richting Europa te verschepen.

Samengevat kan er gesteld worden dat de capaciteit vanuit Rusland en Noorwegen voldoende moet zijn om de vraag in Europa te kunnen leveren in een normale winter. De storages zijn lager dan vorig jaar wat een risico kan geven in Q1 2018. Van LNG hoeven we niet veel te verwachten tenzij er hele hoge prijzen ontstaan. Bij een strenge winter kan de markt vrij snel naar hoge prijsniveaus gaan, wat vooral uit risico premie zal bestaan.

Bron: https://agsi.gie.eu

Disclaimer