Gasvraag volgens meerjarenplan GasUnie

11 augustus 2017

In het vorige artikel werd kort ingegaan op de zes belangrijke punten van het meerjarenplan 2017 van de GasUnie (NOP 2017). Om beter te begrijpen wat de impact kan zijn op de Nederlandse gasmarkt wordt er in dit artikel dieper ingegaan op dit plan. In dit artikel zal worden gekeken naar de ontwikkeling van de vraagkant. Hoe zal in de komende jaren de behoefte van gas in Nederland er uit kunnen zien? 

Het NOP rapport gaat uit van vier verschillende scenario's waarin er in toenemende mate getracht wordt de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Van het huidige scenario (NEV 2016) waarin alleen de huidige maatregelen worden meegenomen en de doelstellingen voor 2030 en 2035 waarschijnlijk niet gehaald worden. Aan de andere kant staat een decentraal scenario waarin er veel energie wordt gestoken in lokaal opwekken van energie en de vraag naar gas beduidend afneemt. In het rapport wordt per scenario bekeken hoe de gasvraag zich zal ontwikkelen op het gebied van de gebouwde omgeving, powerproductie, industrie en transport. Het artikel zou te lang worden om alle scenario's te bespreken dus wordt er alleen in gegaan op de belangrijkste punten per gebied en een uiteindelijke samenvatting.

Bij de gasvraag is het belangrijk om onderscheid te maken tussen totale gas vraag en maximale capaciteit. Door toenemende gebruik van duurzame bronnen zal de totale vraag omlaag gaan, alleen de maximale capaciteit blijft mogelijk gelijk wanneer alle duurzame bronnen niet beschikbaar zijn. Voor 2017 is de totale vraag geschat op 350 TWh en de maximale vraag op 155 GW. 

De gebouwde omgeving:

De grootste gasvraag komt van de gebouwde omgeving waar gas gebruikt wordt voor de verwarming van gebouwen. In het meest conservatieve scenario wordt uitgegaan van een daling van 1.5% per jaar terwijl in het meest duurzame scenario er 3% per jaar minder verstookt wordt. Hierdoor daalt de vraag van 135 TWh in 2017 naar tussen de 90 en 115 TWh in 2035. De benodigde capaciteit daalt ook van 100 GW naar tussen de 55 en 85 GW, dit is afhankelijk van hoeveel elektrische warmtepompen de piekvraag leveren.

Powerproductie:

Het gebruik van gascentrales zal erg afhangen van de plek in de merit-order. Als elektriciteit door kolen geproduceerd goedkoper blijft, zal gas alleen in de pieken draaien. Wordt kolen uit gefaseerd dan zal gas alle fluctuaties die ontstaan door het toenemende aantal duurzame bronnen op moeten vangen. In alle scenario's zal de vraag flink stijgen tot en met 2025, daarna neemt de vraag af. Van 10 TWh per jaar nu tot tussen de 20 en 60 TWh in 2025, daarna daalt het tot tussen de 10 TWh en 55 TWh in 2035. De benodigde capaciteit is afhankelijk van het vermogen dat geleverd moet worden tijdens piekuren, dit is nu 12 GWh en blijft gelijk in het conservatieve scenario maar stijgt tot 20 GWh in een scenario zonder kolen.

Industrie:

Bij de industrie zien we eenzelfde beeld als bij de gebouwde omgeving, een gemiddelde daling tussen de 1% - 2%. Bij de vraag van de industrie zit ook WKK vraag, wat in Nederland meer gas verbruikt dan de gascentrales in Nederland. De totale vraag zal dalen van 200 TWh nu naar tussen de 140 en 160 TWh in 2035. Voor de capaciteit zien we hetzelfde beeld, een daling van 40 GW in 2017 naar rond de 35 GW.

Transport:

De laatste categorie is transport wat op dit moment een hele kleine gasvraag geeft in Nederland. In het conservatieve scenario zal dit ook niet veranderen in de toekomst. In de meest duurzame variant zal de vraag naar LNG en CNG voor transport riant toenemen. Maximale vraag van 25 TWh en een capaciteit van 2 GW in 2035.

Totaal:

Als we het totaal optellen zien we in de grafiek hieronder een duidelijke afname van de vraag in de aankomende jaren. Afhankelijk van hoeveel alternatieve bronnen er worden geïnstalleerd in Nederland, daalt de vraag met 20 tot 80 TWh in 2035. De capaciteit zal navenant dalen met 20 tot 60 GW in 2035. Ook interessant is dat de voorspellingen van de NOP 2017 lager liggen dan de NOP van 2015.   

In een volgend artikel zal in worden gegaan op het effect van de export richting het buitenland, en hoe dit zich zal ontwikkelingen in de komende jaren.

Verwachte vraag- en capaciteitsontwikkelingen in Nederland (NOP2017)

grafiek gasvraagBron: GasUnie Network Development Plan 2017

Disclaimer