Gasproductie Groningen

2 februari 2018 

Nu het rapport van de SodM is gepubliceerd (12 BCM beperken) zal minister Wiebes keuzes moeten maken, de afweging tussen leveringszekerheid en het risico beperken op aardbevingen in Groningen. Kwaliteitsconversie is maar beperkt inzetbaar en het zal nog minstens 3 jaar duren voordat een nieuwe fabriek beschikbaar is. Gasunie stelt voor om 2 BCM te beperken om de leveringszekerheid te garanderen. 

De ontwikkelingen rondom het Groningen veld gaan de volgende fase in nu het rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vanochtend is gepubliceerd. Zoals verwacht, worden er flinke beperkingen voorgesteld om het risico op aardbevingen te verkleinen. Om het risico te minimaliseren zal er maximaal 12 miljard kuub gas (BCM) per jaar gewonnen moeten worden. De SodM kijkt niet naar de leveringszekerheid van het gas in Nederland, dit is de taak van de GasUnie.

Om een de berichtgeving in een wat beter perspectief te plaatsen, het verschil tussen H-gas en L-gas is essentieel. Het gas dat gewonnen wordt in Groningen is van laagcalorische kwaliteit (L-gas) en wordt gebruikt voor huishoudens in Nederland en delen van Belgie en Duitsland. Ook een aantal grote industriële klanten gebruiken L-gas.

De rest van Europa gebruikt hoogcalorisch gas (H-gas) wat via pijpleidingen uit Noorwegen en Rusland komt. Eventueel kan H-gas worden omgezet naar L-gas via kwaliteitsconversie (QC) door stikstof toe te voegen.

Dit betekent dat een verlaging van de Groningen productie op twee manieren opgevangen kan worden, aan de ene kant de vraag reduceren door klanten om te bouwen op H-gas. Dit is een kostbaar en tijdrovend proces om ketels van huishoudens om te bouwen. De verwachting is dat Duitsland en Belgie vanaf 2020 beginnen met ombouwen en Nederland vanaf 2025. Zie het artikel van 18 augustus 2017 - Gasexport volgens meerjarenplan Gasunie.

Aan de andere kant kan de beschikbare QC worden verhoogd, echter hiervoor zal een nieuwe fabriek moeten worden gebouwd. Deze investering was gepland voor 2014 maar is uitgesteld vanwege de verwachting dat Groningen voor jaren zou blijven produceren op de huidige 21,5 BCM. Zoals onderstaande grafiek laat zien is de baseload QC (Firm Used in de grafiek) regelmatig maximaal in de wintermaanden. De rode en groene lijnen zijn reserve capaciteit die niet voor baseload kunnen dienen. Het opzetten van een nieuwe fabriek duurt ongeveer 3 jaar.

In de zomer is er nog wat QC conversie beschikbaar, ongeveer 1 a 2 BCM per jaar, echter zal de storage capaciteit van Norg uitgebreid moeten worden om dit L-gas te kunnen leveren in de winter. Bron: https://www.gasunietransportservices.nl

Als reactie op het voorstel van SodM heeft Gasunie aangegeven dat de productie minimaal 14 BCM per jaar moet zijn om tijdens zeer zachte winters te kunnen voldoen aan de levering. Het voorstel van Gasunie is om te reduceren tot ongeveer 19.5 BCM per jaar, wat in lijn is met de hierboven beschreven 2 BCM per jaar aan QC wat beschikbaar is. 

Pas over enkele jaren zou het mogelijk zijn om grotere beperkingen door te voeren, bijvoorbeeld als industriële klanten die nu nog op L-cal zitten zijn overgeschakeld naar H-cal, dit zou ongeveer 4 BCM per jaar schelen. 

Het grootste risico zit in de eerste 1 a 2 jaar, waarin de vraag nog hoog zal zijn en er nog geen extra QC beschikbaar is. Minister Wiebes zal hierover een keuze moeten maken. 


Disclaimer