Gasprijzen december 2018 omlaag door warme winter

5 december 2018

De gaswinter loopt van 1 oktober tot en met 31 maart. Dit jaar was de markt voor de start van de gaswinter nerveus voor balans tussen vraag en aanbod op de gasmarkt. Maar er zijn zaken veranderd die de ingeschatte risico’s hebben verminderd:

  • Stijgende opslagniveaus
  • Betere toevoer van LNG (vloeibaar gas)
  • Groeiende toevoer van gas uit Rusland en Noorwegen

We leggen deze ontwikkelingen aan u uit.

Niveaus van de gasopslagen

Het is december, dus we naderen de helft van de gaswinter. En op een aantal koude dagen na, lagen de temperaturen constant boven het langjarig gemiddelde. Inkopers kopen gas in op deze gemiddelde temperatuur. Bij een hogere temperatuur is er minder gas nodig, dus de vraag is dit jaar minder dan verwacht.

Voor het begin van de winter waren er nog zorgen over de niveaus van de gasopslagen, met name in Duitsland en Oostenrijk. Door de lage vraag is het minder aantrekkelijk geweest om gas uit deze opslagen te halen. En zo zijn het werkelijke niveau en het gewenste niveau steeds dichter bij elkaar gekomen.

Aanvoer van LNG (vloeibaar gas)

In de VS wordt veel schalie-gas gewonnen. Veel meer dan de VS zelf nodig heeft. Een paar jaar geleden hebben de VS besloten om ook de export van energie toe te staan. Dat was sinds de oliecrisis in de vorige eeuw verboden.

De prijzen in de VS zijn laag ten opzichte van Europa, dus komen de schepen met LNG deze kant op. Ook landen als Qatar exporteren LNG. Eerder ging de meeste LNG richting Azië, maar daar zijn de wintervoorraden op orde. Ook vertraagt de groei van de economie daar door het handelsconflict tussen de VS en China.

En LNG-schepen gaan waar de prijzen het meest gunstig zijn.

Import van gas uit Noorwegen en Rusland

Een groot deel van het gas in West-Europa komt uit leidingen uit Noorwegen en Rusland. Er is af en toe wel een storing, maar we zien de afgelopen tijd juist dat de aanvoer van gas naar een steeds hoger niveau gaat.

Vooral Rusland levert steeds meer. Men is druk bezig opnieuw een grote leiding te leggen die gas aanvoert vanaf het schiereiland Yamal richting Duitsland. En ook in het zuiden worden de leveringsmogelijkheden van Rusland naar het Westen vergroot.

Opvallend is dat ook Rusland en Noorwegen naast hun leidingennet gas leveren aan West-Europa. Zij breiden hun exportmogelijkheden uit door meer LNG-laadpunten te bouwen. Een deel van de schepen gaat ook weer richting West-Europa.

Vooruitblik rest winter 2018

We zien dus dat het aanbod groot is, de vraag iets minder en de flexibiliteit groter door de opgelopen gasopslag. Dit leidde ertoe dat de prijzen voor de rest van de winter flink zijn gedaald. Maar ook de prijzen na de winter gaan omlaag. Ondanks dat de vraag af en toe flink toeneemt als het een aantal dagen koud is.

Disclaimer