Gasbalans volgens meerjarenplan GasUnie

2 september 2017

Hoewel de gasproductie in Europa en Noorwegen zal dalen is er ruim voldoende mogelijkheid om gas te importeren vanuit Rusland of via LNG. Hierdoor zit Europa in de luxe positie om de goedkoopste aanbieder te kiezen. Hiervoor moet wel geïnvesteerd worden in de gasinfrastructuur, de huidige import van LNG en Rusland is onvoldoende om de daling van Europese productie te ondervangen.

In dit laatste artikel over het meerjarenplan van de GasUnie wordt gekeken wat de impact is op de Nederlandse markt van de ontwikkelingen tot 2035. In de voorgaande artikelen werd duidelijk dat de vraag naar gas in Nederland langzaam maar zeker afneemt, hoewel de piekvraag hoog blijft en mogelijk gaat stijgen. De export van L-gas richting Duitsland en Belgie zal afnemen tussen 2020 en 2030. De import van gas heeft de potentie om flink toe te nemen vanuit Rusland of via LNG. 

De afgelopen jaren is de import en export van gas in Nederland al flink toegenomen, waar we tot 2013 nog een netto exporteur waren is de import de afgelopen jaren groter geworden dan de export. In 2016 werd er voor meer dan 300 GWh geïmporteerd en voor ruim 200 GWh geëxporteerd. Wel is te zien dat er richting het VK een duidelijke seizoensinvloed is, in de zomer nauwelijks export en in de winter veel. Duitsland laat het omgekeerde beeld zien, hoge import in de zomer en weinig in de winter. Het gas wat uit Duitsland komt gaat de storages in.

Om het gasnetwerk klaar te hebben voor de toekomst, zoals meer gas vanuit Rusland, zal er de capaciteit op connectiepunt Oude Statenzijl vergroot moeten worden. Het goedkope gas uit Rusland maakt het voor LNG en Noors gas minder interessant om naar Nederland te komen, lijkt de huidige 25 GW aan capaciteit te weinig.

Wanneer LNG erg competitief wordt zal de beperkende factor LNG terminal Gate zijn en de flows van Belgie naar Nederland via connectiepunt Zelzate. Hier zal meer in geïnvesteerd moeten worden om de vraag vanuit Nederland te kunnen voldoen. Wel zal de meeste LNG richting Belgie en Frankrijk worden verscheept.

De capaciteit vanuit Noorwegen is voldoende om te kunnen voldoen aan de vraag van Nederland en de export contracten richting de buurlanden. Wel zit de capaciteit aan zijn maximum en zal er een uitbreiding nodig zijn als de behoefte aan Noors gas stijgt. Ook hier is het connectiepunt Oude Statenzijl de beperkende factor.

Samengevat kunnen we stellen dat de vraag in Nederland de aankomende jaren zal gaan dalen, ongeveer 2% per jaar in Nederland en tussen 2020 en 2030 de exportverplichting richting Belgie en Duitsland. Aan de andere kant zal de aanvoer van gas de komende jaren toe kunnen nemen door LNG of meer gas uit Rusland. Het Nederlandse netwerk kan deze flows aan, zeker als er nog wat extra geïnvesteerd wordt in Oude Statenzijl. Hiermee lijkt de Nederlandse markt verzekert van ruim voldoende gasaanbod in de aankomende jaren. 

grafiek-gasbalans

Bron: GasUnie Network Development Plan 2017

Disclaimer