Nog steeds weinig bullish argumenten 

12 november 2019

De gaswinter begon dit jaar heel bijzonder, met negatieve gasprijzen. Nu zijn eerste wintermaanden op de gasmarkt achter de rug en we zitten nu in de eerste koude periode. Hoe staat de gasmarkt ervoor?

De temperaturen en de import van gas via Oekraïne zijn op dit moment de belangrijkste factoren op de gasmarkt. 

Lage vraag naar gas door hoge temperaturen

De temperaturen wijzen op dit moment niet op aanhoudende kou. Voor begin december worden er weer temperaturen boven het langjarig gemiddelde verwacht. En dat leidt logisch gezien tot lagere vraag naar gas dan normaal.

We zien dat de temperaturen op dit moment niet wijzen op aanhoudende kou. In het begin van december worden de temperaturen wee r boven het langjarig gemiddelde (normaal) verwacht. En dat impliceert dat de vraag naar gas ook minder is dan normaal. 

We zetten het even op een rij:

  • De gasopslagen in Europa zitten voor 97.54% vol
  • Gasimport uit Noorwegen staat op 90% van het maximum
  • Gasimport uit Rusland via de belangrijkste routes staat op 90% van het maximum
  • Er is veel aanbod uit LNG en er komt weer een fikse vloot aan schepen richting West-Europa

Aan de aanbodkant zit het dus wel goed. Vooralsnog.

Import van gas via Oekraïne

Er hangt namelijk nog één zaak als een donkere wolk boven de gasmarkt. En dat is een deal over het gastransport van Russisch gas via Oekraïne. Nu loopt er een 10-jarige overeenkomst tussen de twee landen, maar die eindigt op 31 december. Er moet dus een nieuwe overeenkomst gesloten worden. 

Het mag bekend zijn dat de twee landen niet per se op goede voet met elkaar leven. De levering van gas aan Europa via Oekraïne is al vaker inzet geweest van meningsverschillen en ruzie. Nu is het zelfs zover dat de partijen niet meer met elkaar praten. 

En een groot deel van het gas in Europa komt ook via Oekraïne binnen. 

Oorzaak: vertraging Nord stream 2

Het probleem zit in de vertraging van de aanleg van Nord Stream 2. Die zou al in bedrijf moeten zijn, maar hij wordt nu pas in de zomer van 2020 verwacht. Er moeten eerst flink wat politieke drempels genomen worden. Dus heeft Europa Oekraïne nodig voor de levering van gas. 

Hoewel het nu lijkt alsof dit een probleem wordt, denken we dat het toch wordt opgelost, als puntje bij paaltje komt. Europa dringt aan omdat ze leveringszekerheid wil, Oekraïne kan de transportopbrengsten erg goed gebruiken en Gazprom (lees Rusland) kan de gasopbrengsten eigenlijk niet missen. Wij schatten dus in dat het tot een deal komt.

Dit probleem geldt dus alleen voor het eerste deel van 2020. Want in de winter van dat jaar is Nord Stream 2 volledig beschikbaar. De capaciteit van de leiding is 55 miljard kubieke meter per jaar en dat is ruimschoots voldoende om de route via Oekraïne te omzeilen. 

Gasprijzen winter 2019 - 2020

Als we deze zaken naast elkaar leggen, zien we zeker nog neerwaartse druk op de resterende wintermaanden liggen. En dat betekent ook dat deze druk steeds verder naar voren geschoven wordt, richting de volgende zomer. Het risico op dit moment ligt dus bij Rusland en Oekraïne. 

Volg hier wekelijks de gasprijzen.

 

Profiteren van de lage gasprijzen?

Bekijk nu heel makkelijk online de actuele gasprijs voor uw bedrijf.

Bereken mijn gasprijs