Gas-export volgens meerjarenplan GasUnie

18 augustus 2017

De gasvraag wordt niet alleen bepaald door de consumptie in Nederland, ongeveer 40% van de L-gas vraag komt door export richting Duitsland en België. Tot 2020 zal deze vraag gelijk blijven, daarna zullen de systemen geleidelijk worden omgebouwd richting H-gas. Vanaf 2030 is Nederland geen exporteur meer van L-gas richting onze buurlanden en zal de productie gelijk zijn aan de eigen consumptie.

In het vorige artikel over het meerjarenplan van de GasUnie (NOP 2017) werd gekeken naar de vraag van huishoudens, industrie, transport en de elektriciteitscentrales. Daarin was zichtbaar dat de vraag de aankomende jaren zal dalen, hoewel er verschil zit tussen de verschillende scenario's. Afhankelijk van de inzet om duurzaamheidsdoelstellingen in 2030 en 2035 te behalen. In dit artikel zal in worden gegaan op het effect van export naar omliggende landen en hoe het NOP 2017 denkt dat deze vraag zich zal ontwikkelen tot 2035.

Standaard wordt er in Nederland gerekend met L-gas, oftewel laagcalorisch gas uit Groningen. Vanaf de jaren 70 wordt er veel gas geëxporteerd richting onze buurlanden Duitsland en België. Vanwege de grote hoeveelheid gas in Nederland zijn veel huishoudens in het buitenland ook ingesteld op dit L-gas.

grafiek gas export

In onderstaande grafiek staat de export van L-gas over de afgelopen 2 jaar richting Duitsland en België in vergelijking met de consumptie in Nederland. De verhouding tussen eigen consumptie (~60%), export richting Duitsland (~27%) en richting België (~13%) blijft over het gehele jaar vrijwel gelijk. Per jaar wordt er ongeveer 28 miljard kubieke meter L-gas geëxporteerd waarvan ongeveer de helft wordt geleverd door het Groningen veld. De andere helft komt uit H-gas wat doormiddel van toevoeging van stikstof wordt omgezet in L-gas.

Het NOP 2017 gaat er vanuit dat er 2020 nog nauwelijks een daling te zien zal zijn in het de hoeveelheid gas die geëxporteerd wordt. Dit kan verklaard worden dat in Duitsland en België, alsmede in Nederland, huishoudens niet ineens over kunnen stappen op H-gas. Veel boilers en ketels zullen aangepast moeten worden aan de hogere verbrandingswaarde van H-gas. In Nederland heeft 95% van de 7,5 miljoen huishoudens een gas aansluiting, in Duitsland gaat het om ruim 4 miljoen huishoudens en in België 1.6 miljoen aansluitingen die aangepast moeten worden.

Door afspraken tussen  de verschillende landen gaat Duitsland als  eerste de aansluitingen aanpassen tussen 2020 en 2030. België tussen 2024 en 2030, terwijl Nederland vanaf 2030 zal gaan beginnen. In de tussentijd zullen nieuwbouw woningen al uitgerust worden met ketels die zowel H-gas als L-gas kunnen stoken.

In de grafiek hieronder is te zien dat de export grote invloed heeft op de totale vraag, en er hierdoor ook meer vraag is dan er geproduceerd kan worden door Nederland. Vanaf 2020 zal in alle scenario's de vraag afnamen, de daling is afhankelijk van de investeringen in duurzame bronnen. Het vooruitzicht is dat vanaf 2030 er geen gas meer geëxporteerd zal worden, en de productie in Nederland gelijk is aan de binnenlandse vraag.

Het volgende artikel zal ingaan hoe de productie van gas zich zal ontwikkelen tot 2030 en hoe groot de rol van Noorse en Russische import zal gaan zijn.

grafiek gasverbruik

Bron: GasUnie Network Development Plan 2017

Disclaimer