Energiebeleid na de verkiezingen

17 maart 2017

De nieuwe coalitie staat voor grote uitdagingen op het gebied van energie en klimaat. De linkse partijen hebben daar al een voorschot op genomen door een klimaatwet voor te bereiden en zij staan te popelen die in te voeren. In de nieuwe samenstelling van de Kamer is daar echter vooralsnog geen meerderheid voor.

Het wordt een lastige kabinetsformatie, zeker gezien het feit dat er tenminste 4 partijen nodig zijn om aan een meerderheid te komen in de Tweede Kamer. Een aantal belangrijke energiethema's zullen onderdeel zijn van de onderhandelingen en komen waarschijnlijk terug in een akkoord.

Een van die belangrijke thema's is het Energieakkoord dat het huidige kabinet heeft gesloten in 2013. De huidige afspraken lopen tot 2023, maar dat wil niet zeggen dat er geen wijzigingen zullen worden doorgevoerd. De afgelopen vier jaar werd er door verschillende partijen geprobeerd een aantal kernelementen uit het akkoord te veranderen. Door de vasthoudendheid van Kamp zijn deze veranderingen uiteindelijk niet doorgevoerd.

Als er in het kabinetsvorming al niet veranderingen aan het Energieakkoord worden afgesproken zullen partijen dit de komende jaren zeker blijven proberen. Ook de beoogde coalitiepartners op rechts hebben plannen om het akkoord aan te passen. Denk aan de discussie over de uitfasering van de kolencentrales, en de bij- en meestook van biomassa. Het CDA heeft al laten weten te streven naar een nieuw klimaat- en energieakkoord, met een stevige verankering van het begrip draagvlak. Ook D66 is niet vies van het openbreken van bestaande afspraken.

Een ander belangrijk thema is de aardbevingsproblematiek in Groningen. Voor de verkiezingen sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich uit voor het terugschroeven van de gaswinning. Het winningsplan van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (Nam) staat echter voor vijf jaar vast, waardoor het voor het parlement niet eenvoudig is om bij de jaarlijkse evaluatie het plafond naar beneden bij te stellen. Anderzijds: de wens wordt zo breed gedragen dat als er een mogelijkheid is, die zeker zal worden gegrepen.

Kamp verdedigde als verantwoordelijk minister de gemaakte afspraken en doelen. Met zijn Energieagenda heeft hij ook nog eens een poging ondernomen om het beleid na zijn termijn invulling te geven. Het is zeker niet uitgesloten dat een belangrijk deel van zijn erfenis ook in de komende kabinetsperiode overeind blijft. Maar de winnaars van de verkiezingen, en wellicht ook de VVD zelf, zullen hoe dan ook proberen om wat van de erfenis van Kamp los te laten om zo meer ruimte te krijgen om zaken anders in te richten.Disclaimer