28 augustus 2020 - Gerard Koops

Leestijd: 2 minuten

Verwachting voor de gasmarkt in het laatste kwartaal van 2020

De zomer van 2020 begon met extreem lage gasprijzen. Maar nu het einde van de zomer in zicht is, lijkt de gasmarkt zich iets te herstellen. Ondanks dat er nog veel onduidelijkheid is rondom COVID-19.

Onderhoud gasnetwerken bijna voorbij

In Europa speelt het onderhoud aan gasnetwerken nu een grote rol. Veel onderhoud is al gedaan, maar op dit moment wordt er nog gewerkt aan het Noorse gassysteem. In september komt het onderhoud aan knooppunt Velke Kapusani, voor Russisch gas, er nog aan. 

Onderhoud aan de gasnetwerken maakt het aanbod tijdelijk wat krapper. En daar komt nog bovenop dat er op dit moment minder aanvoer van vloeibaar gas (LNG) is.

Minder toevoer LNG

De gasprijzen in Azië liggen hoger dan in Europa, waardoor er meer LNG naar Azië gaat in plaats van naar Europa. Dat heeft een aantal oorzaken.

  • De economie komt in Azië sneller op gang dan in Europa en de VS. Daardoor neemt de vraag toe. 
  • Een groot gasplatform voor de kust van Australië is uit bedrijf vanwege veiligheidsproblemen, waardoor het aanbod daalt.
  • Vanwege de warmte in Azië is de vraag naar gas er hoog.

Dit laatste punt is een trend die we al een aantal jaar zien. Door de warmte groeit de vraag naar elektriciteit voor verkoeling. En die wordt (deels) uit gas geproduceerd. Hierdoor groeit het verschil in prijs tussen Europa en Azië en komen er nu ook schepen met LNG vanuit de VS naar Azië. In Europa leidt dit tot stijgende prijzen.

Onduidelijkheid op de gasmarkt

De markt zit dus weer op de weg omhoog. Maar er is nog veel onduidelijkheid, vooral vanwege de maatregelen rond COVID-19. Begin van de zomer daalde de economie flink, waardoor ook de vraag naar gas flink daalde. Dit leidde tot ongekend lage prijzen. 

En dat in markt die al enorm laag stond, ook toen de economie nog op volle toeren draaide. Door de warme winter zaten de opslagen nog ver vol én was de vraag naar gas erg laag. In februari zagen we al prijzen van 9 Eur/MWh op de korte termijn. In zomer dook de prijs nog lager. 

De prijs van september ligt iets boven die 9 euro. Nog steeds erg laag dus, terwijl de opslagen bijna vol zitten. We verwachten dat de opslagen snel vol zitten en vanuit de opslagen dus geen vraag meer ontstaat in de laatste zomermaand. Dit zal de prijzen drukken. 

Verwachting laatste kwartaal 2020

We zien dus tekenen voor zowel stijgende als dalende prijzen. Als de trend van de laatste twee jaar doorzet en we weer een warme winter krijgen, zal dit een enorme druk opleveren voor het eerste kwartaal van 2021. Dan is er weer te veel gas, wat in de opslagen blijft zitten. Dat is een herhaling van afgelopen winter, maar dan in een flink gekrompen economie. 

Op dit moment gaan we nog uit van een aantrekkende economie, zonder terugslag. Ook moeten we nog uitgaan van een normale winter. Dat zal allebei leiden tot een stijgende vraag naar gas en een stijgende gasprijs. In het allerbeste geval wordt op zeer korte termijn een ideale oplossing gevonden om COVID-19 te neutraliseren. 

We gaan dus nog uit van een situatie die verbetert, waardoor de vraag naar gas met kleine stapjes toeneemt. Maar zekerheid hierover bestaat natuurlijk niet. En de prijzen hangen natuurlijk ook nog samen met het aanbod, dat toe zal nemen als de vraag dat ook doet.